LAUWERSLAND ONLINE - Fietstocht door het Reitdiepgebied met Het Groninger Landschap

Fiets­tocht door het Reit­diep­ge­bied met Het Groninger Landschap

Op zaterdag 4 augustus orga­ni­seert Het Groninger Land­schap een fiets­tocht van circa 20 kilo­meter door het Reitdiepgebied.

Onder leiding van gidsen van Het Groninger Land­schap gaat de fiets­tocht door het oude Hunzedal langs karak­te­ris­tieke elementen in het land­schap en door de prach­tige natuur. We komen langs oude Hunze­lopen bij Garn­werd en zijn Reit­diep. Vervol­gens fietsen we naar de Schap­hal­ster­zijlen en door de oorspron­ke­lijke Hunze-bedding naar het oude kerk­hofje van Klein Maarslag. We fietsen langs het prach­tige Mensin­ge­weer­ster­loop­diep terug naar Klein Wetsinge.

Er wordt onderweg veel verteld over het ontstaan van dit oude gebied!

In Klein Wetsinge is weinig parkeer­ruimte. Kom daarom op de fiets of rij met iemand mee. Of: parkeer in Sauwerd bij het NS Station. Vergeet niet om een flesje water en een broodje mee te nemen voor onderweg.


Start­lo­catie: Kerkje van Klein Wetsinge
Valgeweg 12
9773 TK Klein Wetsinge

Datum: zaterdag 4 augustus 2018
Tijd: 13:00 - 16:30 uur

Kosten: deel­name is gratis en aanmelden via www.groningerlandschap.nl is verplicht


Over Het Groninger Landschap

Het Groninger Land­schap beschermt, behoudt en beheert een belang­rijk deel van de Groningse natuur, Gronings histo­risch erfgoed en maakt zich sterk om de iden­ti­teit van ons prach­tige land­schap te bewaren.

Groningen heeft vele rijk­dommen. Sommige schatten staan er al eeuwen, zoals de glori­euze Enne­ma­borgh en de voor­name Coen­ders­borch. Andere rijk­dommen ontstaan door natuur­ont­wik­ke­ling zoals in Polder Bree­baart en de Krops­wol­der­bui­ten­polder. Al die rijk­dommen zijn het waard om te behouden en te beschermen.

Bezoek voor meer infor­matie de website www.groningerlandschap.nl !


Foto: © Geert Job Sevink
© Het Groninger Landschap