Lauewrsland Online - Gastvrijheids-goeroe Wouter Verkerk inspireert ondernemers in Noordoost Friesland

zaterdag 13 oktober 2018

Gast­vrij­heids-goeroe Wouter Verkerk inspi­reert onder­ne­mers in Noord­oost Friesland

Op maan­dag­avond 5 november orga­ni­seert Stich­ting Regio­Mar­ke­ting en Toerisme in Surhuis­ter­veen haar jaar­lijkse najaars­bij­een­komst voor toeris­ti­sche onder­ne­mers uit de regio Noord­oost Fries­land. Wouter Verkerk geeft een lezing over het thema gastvrijheid.

Op het vlak van gast­heer­schap en gast­vrij­heid ontgaat Wouter Verkerk niets. Het lijkt zelfs alsof hij er mee opstaat en weer mee naar bed gaat. Hij geeft lezingen, traint grote en kleine bedrijven, kijkt naar ontwik­ke­lingen en trends, prik­kelt en enthou­si­as­meert. Wouter Verkerk komt op maan­dag­avond 5 november naar Surhuis­ter­veen om onder­ne­mers in de regio Noord­oost Fries­land te inspi­reren met zijn gast­vrij­heids­le­zing. Hoe ga je om met de stress-gast? Zijn arran­ge­menten tegen­woordig nog zinvol? Hoe verlengen we het seizoen? Geënt op onder­ne­mers in Fries­land geeft hij hier antwoord op.

Naast Verkerk presen­teert Stich­ting Regio­Mar­ke­ting en Toerisme haar plannen voor 2019 en praat de provin­ciale marke­ting­or­ga­ni­satie Merk Fryslân de aanwe­zigen bij over de acties die op stapel staan. Ook is er de gele­gen­heid om te netwerken met collega-ondernemers.

Toeris­ti­sche onder­ne­mers in de regio Noord­oost Fries­land zijn van harte welkom! Aanmelden is verplicht en kan nog tot en met vrijdag 2 november.

Programma

19:00 uur - Inloop
19:30 uur - Opening Stich­ting RMT: wat deden en doen wij en wat staat op stapel?
19:50 uur - Samen de toekomst van het toerisme in Noord­oost Fries­land bepalen: de gemeente en RMT nodigen uit
20:00 uur - Merk Fryslân praat bij
20:15 uur - Inspi­ra­tie­le­zing Wouter Verkerk
21:00 uur - Afslui­ting en netwerken inclu­sief een hapje en een drankje

Foto: © Marcel van Kammen | Tekst: © RMT

Zalen­cen­trum De Lantearne

Jan Binne­slaan 49
9231 CA Surhuisterveen

Datum: maandag 5 november 2018
Tijd: 19:00 tot 22:00 uur