woensdag 10 oktober 2018

"Geest en beest" - Een indrin­gende detec­tive over Berlijn, Weimar en Buchenwald

Lite­raire avonden in Groningen en Zuidhorn!

De vierde detec­tive "Geest en beest" van Mari­anne Vogel draait om een kost­baar inkt­stel van Goethe. In de Tweede Wereld­oorlog heeft een SS-offi­cier het in Leiden gestolen. Nu moeten de Amster­damse parti­cu­lier recher­cheurs Sofie Bank en Frits Arends het inkt­stel in Berlijn opsporen. Tijdens hun onder­zoek in de Joodse wijk van Berlijn worden zij gecon­fron­teerd met echo’s van de oorlog.

In het boek zijn aangrij­pende ware geschie­de­nissen verwerkt, onder anderen van Neder­landse Buchen­wald-gevan­genen. Het gaat om herdenken en foute vaders. Maar Mari­annes boek is ook een ode aan de kracht van lite­ra­tuur. Alle tezamen is "Geest en beest" een ijzer­sterk verhaal over haat, liefde en compassie dat zich in het hart boort.

Lite­raire avonden in Groningen en Zuidhorn

U kunt hier meer over horen op twee lite­raire avonden. Op dinsdag 30 oktober is de offi­ciële boek­pre­sen­tatie in boek­handel Godert Walter. Het eerste exem­plaar wordt fees­te­lijk over­han­digd aan Mikko Fritze, direc­teur van het Goethe Institut Amsterdam. Plaats: Oude Ebbin­ge­straat 53, Groningen. Aanvang: 20:00 uur. Toegang: gratis. Aanmel­ding (gewenst wegens beperkte zitplaats): info@godertwalter.nl.

Op vrijdag 23 november orga­ni­seert de Open­bare Bibli­o­theek Zuid­horn een inter­ac­tieve avond over "Geest en beest". Mari­anne houdt een lezing met Power­point. Leden van rede­rij­kers­kamer Eendracht spelen de proloog. Als gast lezen onder anderen voor: Remco Ekkers (dichter, Zuid­horn), Margot Brekel­mans (kunste­nares, Zuid­horn), Henk Bakker (wethouder cultuur) en Annette Timmer (De Lite­raire Hemel, Amen). Plaats: Jelle­maweg 3, Zuid­horn. Aanvang: 20:00 uur. Toegang: gratis. Aanmel­ding: m.m.vogel@hotmail.com.

Over Mari­anne Vogel

Mari­anne Vogel is coach en lite­ra­tuur­we­ten­schapper. Toen ze na haar school­tijd au-pair in Berlijn werd, sloeg de gedeelde stad bij haar in als een bom. Ze ging terug naar Neder­land en studeerde Duits en filo­sofie. Erna was ze onder andere docent Duits­land­stu­dies in Groningen. Haar eerdere Berlijn-detec­tives zijn: "Gedeelde stad, geheelde stad" (2012), "In de schaduw van Marlene Diet­rich" (2014) en "Commu­nis­ten­goud en kersten­gelen" (2016).

Afbeel­dingen: Omslag van "Geest en Beest" | © Mark Heuve­ling van uitge­verij Aspekt

Lauwersland Online - Ekster Mode en Wonen - Leens© Ekster Mode en Wonen
Lauwersland Online - Knol Leens - Accessoires & Onderdelen - Leens
Lauwersland Online - Adventurepark Waddenfun - Wehe - den Hoorn
Lauwersland Online - Autoservice Pont - Leens
Lauwersland Online - Rijwiel Centrum Penninga - Grijpskerk
't Ailand - Lauwersoog
Groeneveld Kozijnen - Grijpskerk
Da's ja goud - UITagenda van Het Hogeland & omstreken
Lauwersland Online - Autobedrijf Iwema - Noordhorn
Accountantskantoor Van der Til - Oldekerk
Lauwersland Online - Drukkerij Hekkema - Zuidhorn
Lauwersland Online - Kraamzorg Westerkwartier - Zuidhorn
Lauwersland Online - Balk Zalencentrum - Zuidhorn
Lauwersland Online - Bos Men&Women - Zuidhorn
Lauwersland Online - Gert Jan van Ark Juweliers - Zuidhorn
Lauwersland Online - "Advertentieblad Zaken die uw aandacht vragen"
Lauwersland Online - Autocentrum Snip - Doezum© Auto­cen­trum Snip
Lauwersland Online - Vakantiebungalow De Zandgors - Hollum - Ameland
Lauwersland Online - Vakantiebungalow De Veldgors - Ballum
Lauwersland Online - Snip Auto 2000 - Grootegast© Snip Auto 2000
Lauwersland Online - Autobedrijf Harry Kremer - Uithuizen© Lauwers­land Online
Lauwersland Online - Groeneveld Kozijnen - Grijpskerk
Lauwersland Online - De Horizon slapen in hutten - Molenrij
Lauwersland Online - Museum Wierdenland - Ezinge© Museum Wierdenland
Lauwersland Online - Sportvisserij Tender - Lauwersoog© Sport­vis­serij Tender
Lauwersland Online - Tuk Tuk Lauwersoog - Lauwersoog© Lauwers­land Online
Lauwersland Online - Ton Medendorp tuinmachines - Uithuizen© Lauwers­land Online
Lauwersland Online - Autoschadeherstelbedrijf Dijksterhuis - Uithuizen
Lauwersland Online - Het Warfhoeske - Warfhuizen© Siegrid Hekma
Lauwersland Online - Landgoed Verhildersum - Leens© Lauwers­land Online
Lauwersland Online - Ambachtelijke Bakkerij Peters - Leens© Lauwers­land Online
Lauwersland Online - Nou Nòg Mooier! - Warfhuizen
Lauwersland Online - Vakantiebungalow De Duingors - Hollum - Ameland
Lauwersland Online - Vakantiebungalow De Weidegors - Ballum - Ameland