donderdag 20 september 2018

Gemeente Het Hoge­land op zoek naar Hogelandfoto’s

De nieuwe gemeente Het Hoge­land wil de balies van de vier gemeen­te­kan­toren in Bedum, Leens, Winsum en Uithuizen inrichten met typi­sche Hogelandfoto’s. Daarom doet de gemeente een oproep aan inwo­ners van de BMWE-gemeenten om voor hen favo­riete beelden op te sturen. Wie vóór 10 oktober een foto opstuurt, maakt kans mede-inrichter van de gemeen­te­lijke balies te worden.

Trots

De ruim 48.000 inwo­ners van de toekom­stige gemeente Het Hoge­land zijn trots op hun omge­ving, zo bleek tijdens de voor­be­rei­ding van de herin­de­ling. Het Hoge­land heeft een histo­risch cultuur­land­schap met 50 karak­te­ris­tieke dorpen en een aantal buurt­schappen en zal vele favo­riete plekken kennen. Deze trots wil de gemeente Het Hoge­land zicht­baar maken in de vier gemeen­te­lijke kantoren die Het Hoge­land straks rijk is.

Eigen­tijdse foto’s én foto’s van vroeger zijn van harte welkom op communicatie@bmwe-gemeenten.nl. Er zijn een aantal tech­ni­sche eisen waaraan de foto moeten voldoen en er moet toestem­ming zijn van de personen op de foto. De exacte eisen staan op www.bmwe-gemeenten.nl.

Lauwersland Online - Ekster Mode en Wonen - Leens© Ekster Mode en Wonen
Lauwersland Online - Knol Leens - Accessoires & Onderdelen - Leens
Lauwersland Online - Adventurepark Waddenfun - Wehe - den Hoorn
Lauwersland Online - Autoservice Pont - Leens
Lauwersland Online - Rijwiel Centrum Penninga - Grijpskerk
't Ailand - Lauwersoog
Groeneveld Kozijnen - Grijpskerk
Da's ja goud - UITagenda van Het Hogeland & omstreken
Lauwersland Online - Autobedrijf Iwema - Noordhorn
Accountantskantoor Van der Til - Oldekerk
Lauwersland Online - Drukkerij Hekkema - Zuidhorn
Lauwersland Online - Kraamzorg Westerkwartier - Zuidhorn
Lauwersland Online - Balk Zalencentrum - Zuidhorn
Lauwersland Online - Bos Men&Women - Zuidhorn
Lauwersland Online - Gert Jan van Ark Juweliers - Zuidhorn
Lauwersland Online - "Advertentieblad Zaken die uw aandacht vragen"
Lauwersland Online - Autocentrum Snip - Doezum© Auto­cen­trum Snip
Lauwersland Online - Vakantiebungalow De Zandgors - Hollum - Ameland
Lauwersland Online - Vakantiebungalow De Veldgors - Ballum
Lauwersland Online - Snip Auto 2000 - Grootegast© Snip Auto 2000
Lauwersland Online - Autobedrijf Harry Kremer - Uithuizen© Lauwers­land Online
Lauwersland Online - Groeneveld Kozijnen - Grijpskerk
Lauwersland Online - De Horizon slapen in hutten - Molenrij
Lauwersland Online - Museum Wierdenland - Ezinge© Museum Wierdenland
Lauwersland Online - Sportvisserij Tender - Lauwersoog© Sport­vis­serij Tender
Lauwersland Online - Tuk Tuk Lauwersoog - Lauwersoog© Lauwers­land Online
Lauwersland Online - Ton Medendorp tuinmachines - Uithuizen© Lauwers­land Online
Lauwersland Online - Autoschadeherstelbedrijf Dijksterhuis - Uithuizen
Lauwersland Online - Het Warfhoeske - Warfhuizen© Siegrid Hekma
Lauwersland Online - Landgoed Verhildersum - Leens© Lauwers­land Online
Lauwersland Online - Ambachtelijke Bakkerij Peters - Leens© Lauwers­land Online
Lauwersland Online - Nou Nòg Mooier! - Warfhuizen
Lauwersland Online - Vakantiebungalow De Duingors - Hollum - Ameland
Lauwersland Online - Vakantiebungalow De Weidegors - Ballum - Ameland