Lauwersland Online - Gemeenteraadsverkiezingen BMWE later, wél referendum in maart

Gemeen­te­raads­ver­kie­zingen BMWE later, wél refe­rendum in maart

In de gemeenten Bedum, De Marne, Winsum en Eems­mond (BMWE) zijn er door de herin­de­ling geen gemeen­te­raads­ver­kie­zingen op woensdag 21 maart. Op 21 maart kunnen inwo­ners van BMWE wél hun stem uitbrengen bij het refe­rendum over de Wet op de Inlich­tingen- en veiligheidsdiensten.

Gemeen­te­raads­ver­kie­zingen

Op woensdag 21 maart 2018 vinden in de meeste gemeenten de gemeen­te­raads­ver­kie­zingen plaats. De herin­de­ling per 1 januari 2019 zorgt ervoor dat inwo­ners van de BMWE-gemeenten de raad voor hun nieuwe gemeente Het Hoge­land pas later kiezen, in november 2018.

Refe­rendum

Inwo­ners van de BMWE-gemeenten kunnen op woensdag 21 maart wél naar de stembus voor het refe­rendum over de Wet op de Inlich­tingen- en veilig­heids­dien­sten, ook wel bekend als de sleepwet.

Klik hier voor meer infor­matie over het referendum !