Notice: Trying to get property 'term_id' of non-object in D:\www\lauwersland-online.n\www\wp-content\themes\enfold\config-templatebuilder\avia-shortcodes\magazine\magazine.php on line 729

Notice: Trying to get property 'term_id' of non-object in D:\www\lauwersland-online.n\www\wp-content\themes\enfold\config-templatebuilder\avia-shortcodes\magazine\magazine.php on line 729

donderdag 5 april 2018

Geuren- en Kleu­ren­feest in 50 jaar oude arbo­retum Eenrum

De bloei van honderden rodo­den­drons in arbo­retum Eenrum - de Noto­ares­toen - in het schil­der­ach­tige Groninger wier­den­dorp Eenrum wordt jaar­lijks gevierd met het Geuren- & Kleu­ren­feest: gezel­lige Open Dagen met een thee­schen­kerij, rond­lei­dingen en muziek. De Open Dagen in 2018 vallen in de week­enden van 5/6 en 12/13 mei.

Het tuin­huis met veran­da­terras aan de vijver is dan geopend van 11:00 tot 17.00 uur. U kunt er terecht voor koffie, (rhododendron)thee, biolo­gi­sche vruch­tensap en taart. Er zijn gratis rond­lei­dingen en er is live muziek op het veran­da­terras .

50 jaar Noto­ares­toen

Dit jaar bestaat de Noto­ares­toen 50 jaar! Behalve het genieten van de bloe­men­pracht van honderden rodo­den­drons, staat het jubi­le­um­weekend van 12-13 mei vooral in het teken van kunst. Op zaterdag 12 mei om 15:00 uur onthult de heer Paas, commis­saris van de Koning in de provincie Groningen, een borst­beeld van notaris Cornelus Nanning Smit (1916-2002), oprichter van Noto­ares­toen. Een eerbe­toon aan diens unieke levens­werk, waarbij een kaal winderig weiland werd getrans­for­meerd tot een exotisch para­dijsje. Het beeld, gemaakt door kunste­nares Ange­lien Coco Martin, krijgt een centrale plek in de tuin.

In het tuin­huis van de Noto­ares­toen zijn kunst­werkjes te bewon­deren van kinderen uit Eenrum. Hoe beleven zij de rodo­den­drons en andere exoten in hun dorp? De schil­de­rijen zijn gemaakt onder leiding van kunste­nares Antje Sonnen­schein. Tege­lij­ker­tijd wordt de echt­ge­note van de notaris, Afina Smit, in het zonnetje gezet in Galerie Het Raad­huis in Eenrum. Gedu­rende het weekend is er een exclu­sieve expo­sitie van twee prach­tige portretten van Afina gemaakt door Ekke Kleima in de jaren dertig. Kleima was lid van de Groninger Kunst­kring De Ploeg en bevriend met het echt­paar. In ruil ''voor een doosje sigaren'' maakte hij een ontroe­rend olie­verf­schil­derij van de jonge vrouw met de poppen­kast­fi­guren Jan Klaassen en Katrijn.

Op 5/6 mei zijn er de bollen­dagen bij kwekerij De Kleine Plan­tage in Eenrum. U kunt de uitbun­dige bloei van de rhodo­den­drons ook combi­neren met een bezoek aan de prachtig onder­houden tuin van Land­goed Verhil­dersum in Leens, met daarin de unieke beel­den­col­lectie van Eddy Roos. Het weekend van 12/13 mei heeft als thema "Wonen en Leven met Textiel" met demon­stra­ties, work­shops, verkoop en speciale rond­lei­dingen.

Noto­ares­toen, Gronings voor nota­ris­tuin, is in de maand mei op zijn mooist. Er bloeien dan honderden rodo­den­drons en zeld­zame exoten, die de tuin omto­veren tot een zee van kleuren. De befaamde Chinese zakdoe­ken­boom bloeit met meer dan honderd wappe­rende vaan­tjes. De Noto­ares­toen bevat een inter­na­ti­o­nale plan­ten­col­lectie met de Japanse tempel­boom, Ameri­kaanse Sequoia's, wilde rodo­den­drons en nog veel meer. De tuin is het groene levens­werk van notaris Smit uit Eenrum. 250 infor­ma­tie­bordjes laten de bezoeker met nieuwe ogen kijken naar de exoti­sche vari­ë­teiten. Een klimaat­ex­po­sitie inspi­reert tot groene keuzes. Het duur­zame tuin­huis is voor­zien van zonne­pa­nelen en een mili­eu­vrien­de­lijk toilet­sys­teem.

Eenrum ligt midden in het weidse land­schap van het Groninger Hoge­land, vijf kilo­meter van de wadden­kust. Het gezel­lige wier­den­dorp kent smalle oude straatjes rondom een roma­no­go­ti­sche kerk waarvan het oudste tufstenen deel uit de twaalfde eeuw stamt. Er staan statige rente­niers­wo­ningen, er is een molen en een keur aan gale­rieën die kleur­rijke verbeel­dingen van het Groninger land­schap expo­seren.

Kortom: volop inspi­ratie en genieten dus in en rond de Noto­ares­toen. De exoten­tuin is het hele jaar door dage­lijks vrij toegan­ke­lijk.

Foto's & tekst: © Marjo­lein Akse

De Noto­ares­toen | Arbo­retum Eenrum

Ernstheem­sterpad
9967 PV Eenrum

Datum: zaterdag 5, zondag 6, zaterdag 12 en zondag 13 mei 2018
Tijd: 11:00 tot 17:00 uur
Kosten: de toegang is gratis

Bezoek voor meer infor­matie de website www.notoarestoen.nl !