Lauwersland Online - Groninger Molenweekend én een nieuwe expositie op molen Hollands Welvaart in Mensingeweer

Groninger Molen­weekend én een nieuwe expo­sitie op molen Hollands Welvaart in Mensingeweer

Op molen Hollands Welvaart in Mensin­ge­weer bruist op zaterdag 9 en zondag 10 juni van de acti­vi­teiten. Niet alleen is het dan Groninger Molen­weekend, ook zal de molen na een succes­volle restau­ratie weer draaien. We hopen dus op een lekker briesje!

Opening expo­sitie

Molen­stich­ting Hollands Welvaart orga­ni­seert op de expo­si­tie­zolder van de molen een tentoon­stel­ling met foto's van natuur en dieren van Ria Gaai­kema en kera­miek, stil­le­vens en land­schappen van Lydia Molen­dijk, beiden afkom­stig uit Schou­wer­zijl. De tentoon­stel­ling wordt op zondag 10 juni om 14:00 uur geopend door Anne Marie Smits, wethouder Cultuur van de gemeente De Marne. U bent allen van harte welkom bij deze fees­te­lijke bijeen­komst. Er is een hapje en een drankje en live muziek door Tria Martina.


Molen Hollands Welvaart
Molenweg 10
9961 PD Mensingeweer

Datum: zaterdag 9 en zondag 10 juni 2018
Tijd: 10:00 – 17:00 uur


Over molen Hollands Welvaart

Molen Hollands Welvaart - een van de 18 molens van Het Groninger Land­schap - is een authen­tieke acht­kan­tige Groninger stel­ling­molen die sinds 1855 midden in het dorp staat. Bijzonder is ook de complete en origi­nele inrich­ting. Naast malen kan deze molen ook pellen. Door gerst te pellen wordt het gort. Aan het eind van de negen­tiende eeuw was nage­noeg al het gort afkom­stig van Groninger molens.

De heer Spoelman was de laatste beroeps­mo­le­naar van molen Hollands Welvaart. Sinds 2014 is Het Groninger Land­schap eige­naar van de molen. Tegen­woordig wordt de molen draaiend gehouden door een team van vrij­wil­li­gers. De vrij­wil­lige mole­naars geven - als de wind het moge­lijk maakt – maal­de­mon­stra­ties. De molen­gidsen vertellen u graag over de werking en de historie van de molen.

De klim naar boven is de moeite waard, op de stel­ling heeft u uitzicht tot stad en wad! Weer beneden aange­komen, kunt u genieten van een heer­lijk appel­ge­bakje bij Koffie- en Thee­schen­kerij "In de Malle Molen".

Bezoek voor meer infor­matie de website www.molenmensingeweer.com !


Over Het Groninger Landschap

Het Groninger Land­schap beschermt, behoudt en beheert een belang­rijk deel van de Groningse natuur, Gronings histo­risch erfgoed en maakt zich sterk om de iden­ti­teit van ons prach­tige land­schap te bewaren.

Groningen heeft vele rijk­dommen. Sommige schatten staan er al eeuwen, zoals de glori­euze Enne­ma­borgh en de voor­name Coen­ders­borch. Andere rijk­dommen ontstaan door natuur­ont­wik­ke­ling zoals in Polder Bree­baart en de Krops­wol­der­bui­ten­polder. Al die rijk­dommen zijn het waard om te behouden en te beschermen.

Bezoek voor meer infor­matie de website www.groningerlandschap.nl !


LAUWERSLAND ONLINE - HET GRONINGER LANDSCHAP


© Het Groninger Landschap