Herfstfeest in de Notoarestoen in Eenrum

donderdag 1 november 2018

Herfst­feest in de Noto­ares­toen in Eenrum

Op vrijdag 23 november - tijdens een Herfst­feest in de Noto­ares­toen in Eenrum - gaan kinderen uit Eenrum bijzon­dere bomen planten. Op die dag is het exact 50 jaar geleden dat notaris Smit met 30 vrij­wil­li­gers in één middag 77 bomen en 2250 kleine bomen en struiken plantte en het arbo­retum in Eenrum een feit was.

Wat kunt u verwachten:

14:30 uur:

Presen­tatie van het Jubi­le­um­boek "50 Jaar Noto­ares­toen". Een over­zicht in woord en beeld van 50 jaar arbo­retum. Een boeiend beeld­ver­haal waarin de weidse Groninger horizon gelei­de­lijk plaats­maakt voor het groen van moeras­ci­pressen, sequoia’s en andere exoten.

15:00 uur:

Kinderen uit Eenrum poten tien jonge bomen in de tuin. Tezamen met de bomen zullen ze - in water­dichte kokers - hun toekomst­visie op de Noto­ares­toen aan de aarde toever­trouwen. Tevens wordt door de Neder­landse Dendro­lo­gi­sche Vere­ni­ging aange­boden boom - een zoge­heten Rehdero­den­dron macro­carpum - gepoot door één van de vrij­wil­li­gers van de Notoarestoen.

Een ieder is van harte welkom om de fees­te­lijk­heden bij te wonen en de kinderen aan te moedigen. De middag wordt afge­sloten met een hapje en een drankje/warme choco­la­de­melk in het tuinhuis.

Foto: © Hylco Bouw­stra | Onthul­ling van het borst­beeld van notaris Smit

Arbo­retum Eenrum
de Noto­ares­toen

Ernstheem­sterpad
9967 PJ Eenrum

De tuin is dage­lijks vrij toegankelijk.

Bezoek voor meer infor­matie de website www.notoarestoen.nl !

Datum: vrijdag 23 november 2018
Tijd: vanaf 14:30 uur