woessdag 7 november 2018

Inwo­ners van De Marne mogen proef­rijden in elek­tri­sche deelauto

Rijden er binnen­kort elek­tri­sche deelauto’s rond voor inwo­ners, toeristen en bedrijven in De Marne? Als het aan de gemeente en De Groninger Energie Koepel ligt wel en zij roepen dorpen in De Marne op om mee te doen. Aanstaande zaterdag vanaf 11:00 uur kunnen er proef­ritten gemaakt worden.

"De auto wordt volledig Gronings. Gele­verd door een dealer uit Winsum, rijdt de auto voor­na­me­lijk op lokaal opge­wekte energie van "Energie van Ons" en heeft als stand­plaats dorpen in de gemeente De Marne en later moge­lijk ook Het Hoge­land. Via een app is de auto te reser­veren en te betalen. Wij praten op dit moment met dorpen om ze enthou­siast te maken voor deze groene en toegan­ke­lijke manier om meer mensen mobiel te maken.", zegt Han-Paul van Westing van "Mobi­li­teit van Ons", een initi­a­tief van de Groninger Energie Koepel.

Iedereen heeft hier iets aan

Een aantal dorpen in De Marne heeft al belang­stel­ling om een elek­tri­sche deel­auto te leasen, maar als het aan wethouder Anne Marie Smits van De Marne ligt worden dat er veel meer.

"Wij onder­steunen dit initi­a­tief van harte en hopen echt dat het gaat werken. Iedereen heeft hier iets aan. Bijvoor­beeld toeristen en Pieter­pad­lo­pers die de omge­ving willen verkennen, kunnen dat op een groene manier doen. Inwo­ners die af en toe eens een auto nodig hebben doen we hier veel plezier mee. En het zou ook een hele mooie uitkomst zijn voor onze mede­wer­kers die straks tussen vier gemeen­te­huizen heen en weer gaan pendelen."

Rijdt u mee?

Om inwo­ners en bedrijven enthou­siast te maken, is er op zaterdag 10 november de moge­lijk­heid om te proef­rijden in een elek­tri­sche auto. De auto’s staan van 11:00 tot 15:00 uur klaar voor het gemeen­te­huis in Leens.

Foto: Laad­paal voor elek­tri­sche auto's op de parkeer­plaats naast de sporthal in Leens | © Lauwers­land Online
Tekst: © Gemeente De Marne