Lauwersland Online - Jubileumweekend in Arboretum Eenrum: de Notoarestoen

Jubi­le­um­weekend in Arbo­retum Eenrum: de Notoarestoen

Het Arbo­retum Eenrum, beter bekend als de Noto­ares­toen, bestaat dit jaar 50 jaar! Behalve het genieten van de bloe­men­pracht van honderden rodo­den­drons, staat het jubi­le­um­weekend -zaterdag 12 en zondag 13 mei- vooral in het teken van kunst.

Op zaterdag 12 mei om 15:00 uur onthult de heer Paas, commis­saris van de Koning in de provincie Groningen, een borst­beeld van notaris Cornelus Nanning Smit (1916-2002), oprichter van Noto­ares­toen. Een eerbe­toon aan diens unieke levens­werk waarbij een kaal en winderig weiland werd getrans­for­meerd tot een exotisch para­dijsje. Het beeld, gemaakt door kunste­nares Ange­lien Coco Martin, krijgt een centrale plek in de tuin.

In het tuin­huis van het arbo­retum zijn kunst­werkjes te bewon­deren van kinderen uit Eenrum. Hoe beleven zij de rodo­den­drons en andere exoten in hun dorp? De schil­de­rijen zijn gemaakt onder leiding van kunste­nares Antje Sonnen­schein. Tege­lij­ker­tijd wordt de echt­ge­note van de notaris, Afina Smit, in het zonnetje gezet in Galerie Het Raad­huis in Eenrum. Gedu­rende het weekend is er een exclu­sieve expo­sitie van twee prach­tige portretten van Afina, in de jaren '30 gemaakt door Ekke Kleima. Kleima was lid van de Groninger Kunst­kring De Ploeg en bevriend met het echt­paar. In ruil ''voor een doosje sigaren'' maakte hij een ontroe­rend olie­verf­schil­derij van de jonge vrouw met de poppen­kast­fi­guren Jan Klaassen en Katrijn.