LAUWERSLAND ONLINE - Kampeerders genieten volop van het "boeren buiten gevoel"

Kampeer­ders genieten volop van het "boeren buiten gevoel"

De Stich­ting Vrije Recre­atie (Kamperen bij de Boer) is zeer verwon­derd over berichten waarin gemeld wordt dat campings in de problemen verkeren. De oorzaak daarvan zou zijn dat "de recreant naar meer luxe vraagt en steeds kies­keu­riger wordt." Ook kampeer­ders bij de boer…

De SVR heeft die trend in haar bijna 50-jarig bestaan steeds nauw­let­tend gevolgd en heeft haar beleid in vele gevallen daarop aange­past. Inder­daad wil de recreant anno 2018 meer persoon­lijke aandacht of meer comfort en extra’s op maat dan in de begin­jaren van het kamperen bij de boer. Die aanpas­singen waren dan voor veel recre­anten reden om zich aan te sluiten bij de SVR en "de boer op te gaan".

Ook dit jaar weet men weer massaal de SVR te vinden. Niet alleen omdat die persoon­lijke aandacht al van het begin af aan vanzelf­spre­kend was, maar vooral ook omdat die er ook nu nog steeds is. Logisch dan ook dat zo veel recre­anten hun vakantie vieren op het boerenerf.

Klimaat­ver­an­de­ring oorzaak

In tegen­stel­ling tot bepaalde berichten zullen steeds meer recre­anten juist gaan kiezen voor een vakantie op de camping. Zeker in Neder­land; verwacht wordt dat door de klimaat­ver­an­de­ring het huidige zomer­weer gevolgd zal worden door meer zomers als van 2018.

Boeren buiten gevoel

Inder­daad was het weer in het voor­jaar niet bepaald uitno­di­gend om er met tent of caravan op uit te trekken en misschien was men daar­door wat voor­barig met het doen van eerder­ge­noemde voor­spel­lingen. Door het momen­teel heer­sende zomer­weer, maar zeker ook door de inspan­ningen van de SVR-kampeer­boeren (1200 in Neder­land, 800 in overig Europa) zijn de campings gezellig druk bezet en heeft de kampeerder het heer­lijk "boeren buiten gevoel".

© Stich­ting Vrije Recre­atie | www.svr.nl