2018 Lauwersland Online - Keihard Beuken in de sporthallen tijdens de Bubble Ball Tour 2018!

"Keihard Beuken" in de sport­hallen tijdens de Bubble Ball Tour 2018!

Donder­dag­middag pakte de orga­ni­satie haar spullen voor de zevende en laatste keer bij elkaar, de knots­gekke Bubble Ball Tour zit er op. 

Vier dagen lang sjeesden de buurt­sport­coach en jonge­ren­wer­kers welzijns­or­ga­ni­sa­ties Stich­ting Welzijn gemeente Zuid­horn (SWgZ) en Sociale Partner in Noord Neder­land (SPiNN) door de gemeenten Groo­te­gast en Zuid­horn. Samen met stagi­aires van het Alfa College Sport & Bewegen en 10 grote opblaas­bare ballen waren ze te vinden in de sport­hallen van respec­tie­ve­lijk Olde­hove, Zuid­horn, Grijpskerk, Olde­kerk, Aduard, Opende en Grootegast.

Het is over­dui­de­lijk waarom Bubble Ball de jeugd van 10 tot 14 jaar aanspreekt. Wie wil er nou niet in een opblaas­bare bal, als een rennende bots­auto, leef­tijds­ge­noten omver beuken? Of je nu uitdeelt of incas­seert, door de aan te trekken airbag doet het geen pijn. Voeg hier nog twee doel­tjes aan toe, gooi er een voetbal tussen en je hebt een ochtend of middag vol vertier. Het resul­teerde in alle gevallen in enthou­si­aste en bezwete deel­ne­mers met een knal­rode boei.


2018 Lauwersland Online - Keihard Beuken in de sporthallen tijdens de Bubble Ball Tour 2018!


De orga­ni­satie kijkt terug op een geslaagde vakan­tie­ac­ti­vi­teit. Er werd bewust gekozen om deze keer niet in één dorp een groot toer­nooi te orga­ni­seren, maar om de aandacht te verdelen over meer­dere dorps­kernen en hier­door een grotere doel­groep aan te spreken. Dat lukte, want er werd ruim gehoor gegeven aan de acti­vi­teit en 27 teams meldden zich aan voor de verschil­lende toer­nooien. Het resul­teerde in gezel­lige onbe­vangen sport­ac­ti­vi­teiten, waar er naast het toer­nooi ook nog ruimte was voor broer­tjes, zusjes én ouders om zich te mengen in de ongein.

Behalve het aanzetten tot bewegen willen de welzijns­in­stel­lingen de deel­ne­mers graag bewust­maken dat zij zelf ook grip hebben op hun leef­om­ge­ving. De buurt­jon­ge­ren­wer­kers staan open voor initi­a­tieven vanuit de jeugd en denken graag mee als ze ideeën hebben.

Na dit succes wordt een terug­keer van de Bubble Ball Tour in 2019 niet uitge­sloten, al zijn er genoeg leuke sport­ac­ti­vi­teiten te bedenken. Heb jij een leuk idee? Trek aan de bel via de sociale media kanalen van SWgZ of SPiNN.

Bovenste foto: © Emma Lukkien Fotografie
Onderste foto: © Bart Brandts Buys