LAUWERSLAND ONLINE - KRIEBELBEESTJES ZOEKEN BIJ BUITENPLAATS REITDIEP OP NOORDERHOOGEBRUG

Krie­bel­beestjes zoeken bij Buiten­plaats Reit­diep op Noorderhoogebrug

Het Groninger Land­schap orga­ni­seert op woensdag 2 mei de jeug­dex­cursie "Krie­bel­beestjes zoeken" bij bezoe­kers­cen­trum Buiten­plaats Reit­diep op Noorderhoogebrug.

Wat kruipt daar in de bodem, door het gras en tussen de struiken? Weet jij wat er alle­maal in en bij de grond leeft? Dat gaan wij die middag onder­zoeken! Misschien vind je wel een mooi lieve­heers­beestje of een gekke pissebed…

Geschikt voor alle leeftijden.


Bezoe­kers­cen­trum Buiten­plaats Reitdiep
Wold­dijk 103
9738 AD Groningen

Datum: woensdag 2 mei 2018
Tijd: 14:00 - 16:00 uur

Kosten: deel­name is gratis en aanmelden is niet nodig!

Het bezoe­kers­cen­trum biedt naast expo­si­ties en diverse acti­vi­teiten onder andere: een prach­tige film over het Reit­diep­ge­bied met Floortje Dessing en een leuke winkel met diverse streek­pro­ducten en wandel- en fiets­routes. Buiten is het een bees­ten­boel en er is een heuse tokkel­baan voor jong en oud.


Over Het Groninger Landschap

Het Groninger Land­schap beschermt, behoudt en beheert een belang­rijk deel van de Groningse natuur, Gronings histo­risch erfgoed en maakt zich sterk om de iden­ti­teit van ons prach­tige land­schap te bewaren.

Groningen heeft vele rijk­dommen. Sommige schatten staan er al eeuwen, zoals de glori­euze Enne­ma­borgh en de voor­name Coen­ders­borch. Andere rijk­dommen ontstaan door natuur­ont­wik­ke­ling zoals in Polder Bree­baart en de Krops­wol­der­bui­ten­polder. Al die rijk­dommen zijn het waard om te behouden en te beschermen.

Bezoek voor meer infor­matie de website www.groningerlandschap.nl !


LAUWERSLAND ONLINE - HET GRONINGER LANDSCHAP


© Het Groninger Landschap