Lauwersland Online - Kunst aan Huis Atelierroute Lauwersland: Ruimte

Kunst aan Huis Atelier­route Lauwers­land: Ruimte

De Kunst aan Huis Atelier­route Lauwers­land staat dit jaar in het teken van Ruimte. In de week­enden 10-11 en 17-18 maart openen ruim dertig profes­si­o­nele kunste­naars hun deuren voor het publiek. Gelegen op een aantrek­ke­lijke route in het Lauwers­land­ge­bied tonen zij hun kunst en werk­wijze en gaan graag in gesprek met de bezoekers.

De kunste­naars hebben zich laten inspi­reren door het thema Ruimte. De ruimte in het gebied, de prach­tige luchten, het wad, de kwel­ders, de akkers en de rust. Wat deze ruimte met hen doet en welke inner­lijke ruimte dit hen geeft in de kunst is te ervaren op deze route. Te zien zijn onder andere schil­de­rijen, foto­grafie, grafiek, teke­ningen, strips, illu­stra­ties, kera­miek, (3 dimen­si­o­naal) papier­kunst, sieraden, multi­media, instal­la­ties, gemengde tech­nieken, (licht)objecten, beelden (hout, steen en wol), hout­snij­werk, glas­kunst, textiel, assem­blages, collages en meer…


De deel­ne­mende kunste­naars op deze route zijn:

Jet Mous, Laura Zwane­veld, Anne­leen Hollen, Joke van der Berg, Gerrit Breteler, Anki van de Kamp, Lolkje van der Kooi, Machiel Braaksma, Skelte Braaksma, Bowe Rood­bergen, Ellen Floris, Hendrik Elings, Milly Betten, Leon van Kuijk, Lidwien Sloot, Aly van der Wal, Flos Pol, Bram van Huis, Anjet van Linge, Maarten Robert, Theo Onnes, Ton de Vreede, Ina Fekken, Henneke Cheva­lier, Huib van der Stelt, Fiona Zondervan, Marlies Bosch, Ellen Krol, Anke Dijkstra-Wijnia en Ans Schuiling.


Lauwersland Online - Kunst aan Huis Atelierroute Lauwersland: Ruimte


Naast deze deel­ne­mers heeft de orga­ni­satie twee gast­kun­ste­naars uitge­no­digd om op eigen wijze in te gaan op het thema Ruimte. Zij bouwen speciaal voor deze route een instal­latie op locatie. Wianda Keizer in galerie Gewaagd in Horn­huizen en Gerrit Terpstra in het kerkje in Lichtaard.

In de Kans-op-Kunst Loterij kunnen bezoe­kers een kunst­werk naar keuze winnen ter waarde van € 1.000,-. De kunst­werken zijn in de ateliers te bezich­tigen waar ook de loten voor € 5,- per stuk te koop zijn. Na afloop van de route worden de winnaars bekend­ge­maakt en zij ontvangen persoon­lijk bericht.

Kunst­café De Dream in Dokkumer Nieuwe Zijlen is naast een gast­lo­catie tevens het infor­ma­tie­punt waar bestuurs­leden van de Stich­ting Kunst aan Huis aanwezig zijn om bezoe­kers te infor­meren over de kunste­naars en route. Hier kan men ook terecht voor een hapje en drankje, alvast een route­folder meenemen en een lot kopen.


De route is zo’n 200 kilo­meter lang en loopt langs de wadden­kust van Groningen en Fries­land en langs het natuur­ge­bied Lauwersmeer. Starten kan op elk wille­keurig punt. De loca­ties zijn te herkennen aan de Kunst-aan-Huis vlag. De ateliers zijn open van 11:00 tot 17.00 uur en de toegang is gratis.

Het is de moeite waard ook de tijd te nemen voor de talloze beziens­waar­dig­heden op de route. Zoals de beschermde dorps­ge­zichten van Moddergat, Oude Bildt­zijl, Burdaard en het oude vesting­stadje Dokkum met haar bolwerken. Een mooie blik op het Lauwersmeer bij Zout­kamp, het kloos­ter­dorp Aduard en het mooie wier­den­dorp Niehove. Het gebied kent veel sfeer­volle over­nach­tings­mo­ge­lijk­heden om er een kunst­zinnig en cultu­reel week­endje van te maken. Folders zijn onder andere verkrijg­baar bij alle deel­ne­mende kunste­naars, kunst­centra en bibliotheken.

Bezoek voor alle infor­matie over de route en kunste­naars de website www.kunstaanhuis.nl !

Lauwersland Online - Kunst aan Huis Atelierroute Lauwersland: Ruimte