Lauwersland Online - Lampionnenoptocht in Kollum op zaterdag 10 november

maandag 29 oktober 2018

Lampi­on­nenop­tocht in Kollum op zaterdag 10 november

De jaar­lijkse lampi­on­nenop­tocht met Sint Maarten is in Kollum een vaste traditie. Loop je dit jaar ook (weer) mee? Haal je lampion dan alvast maar tevoor­schijn… 

Omdat 11 november dit jaar op een zondag valt, is de lampi­on­nenop­tocht dit jaar op zaterdag 10 november. De start is om 17:00 uur vanaf het parkeer­ter­rein voor Meckama State aan de Tsjerk Hiddesstraat.

In optocht met heel veel gekleurde lampjes - en met voorop een echt draai­orgel - gaan we rich­ting het centrum, over de Voor­straat om te eindigen op het parkeer­plein bij de Scapino. Hier krijgen alle deel­ne­mende kinderen een lekkere trak­tatie! Komen jullie ook?

Bezoek voor meer infor­matie de website www.beleefkollum.nl !

Foto & tekst: © Jan Beets

Lampi­on­nenop­tocht Kollum

Parkeer­ter­rein voor Meckama State
Tsjerk Hiddes­straat 42
9291 AM Kollum

Datum: zaterdag 10 november 2018
Tijd: vanaf 17:00 uur