Landgoed Verhildersum in Leens verwelkomt 25.000e bezoeker

woensdag 24 oktober 2018

Land­goed Verhil­dersum in Leens verwel­komt 25.000e bezoeker

Op woensdag 24 oktober ontving Land­goed Verhil­dersum in Leens de 25.000e bezoeker van dit seizoen dat nog tot en met 28 oktober duurt. 

Dankzij de prach­tige expo­sitie "Kleu­ren­drift, het land van De Ploeg" wisten meer mensen dan in de afge­lopen jaren de weg naar Verhil­dersum te vinden. Ook het mooie weer, de tentoon­stel­lingen en extra acti­vi­teiten die het land­goed ieder jaar orga­ni­seert, speelden een rol.

Rond 13:30 uur werd de familie Zijlstra uit Leens opge­wacht door de heer Gerrit Alssema, direc­teur van het land­goed. Hij verraste de geluk­kigen met een boeketje, een pak Verhil­dersum-appelsap en een boek over de geschie­denis van Verhil­dersum. Ook de kinderen Femm en Lieke werden niet vergeten. Zij ontvingen ieder een vogel-knuffel met geluid.

De gasten waren speciaal gekomen voor de kinder­rond­lei­ding door de dienst­meisjes - die in het kader van Okto­ber­maand Kinder­maand en de Maand van de Geschie­denis - werden gegeven. Maar ook de andere onder­delen van het land­goed werden bezocht.

De dienst­meisjes vertelden over Edzard, het jongetje dat op de borg woonde en Marie, het meisje uit het arbei­ders­huisje, dat als hulpje in de keuken van de borg werkte. De grote verschillen tussen arm en rijk, vroeger en nu, verwon­deren de kinderen elke keer weer. Na afloop van de rond­lei­ding werden alle kinderen verrast met een aardigheidje.

Vooral de Ploeg-expo­sitie trok dit jaar vele belang­stel­lenden naar het land­goed. Het gasten­boek staat vol met compli­menten en heel veel uitroep­te­kens. Opmer­kingen als: "Gewel­dige collectie. Een genot om deze mooie schil­de­rijen te zien!" "Prach­tige compacte collectie Ploeg-schil­de­rijen waarvan vele uit de piek-periode" en "Na de zoveelste keer is het nog steeds prachtig! Er gaat niks boven Groningen!’" zeggen genoeg.

Mensen die de expo­sitie nog niet gezien hebben - of het nog een keer willen bewon­deren - kunnen tot en met zondag­middag 28 oktober 17:00 uur terecht in het Koets­huis bij de borg. Kinderen hebben tot en met zondag gratis toegang en zij kunnen aan de hand van een tablet proberen het Verhil­dersum Mysterie op te lossen of een speur­tocht door de borg of over het terrein maken.

Na 28 oktober gaat het land­goed dicht voor de winter­pe­riode. Alleen de Streek­markt -  elke derde zaterdag van de maand - gaat in de winter­pe­riode door. Vanaf 30 maart 2019 is het land­goed weer open voor het publiek.