LAUWERSLAND ONLINE - Leden van Ondernemersvereniging Middagh gastvrij ontvangen op de Allersmaborg

Leden van Onder­ne­mers­ver­e­ni­ging Middagh gast­vrij ontvangen op de Allersmaborg

Leden van Onder­ne­mers­ver­e­ni­ging Middagh - actief in de voor­ma­lige gemeente Ezinge en het dorp Saaksum - waren op dins­dag­avond 17 juli welkom voor een infor­meel bezoek aan de Allersma­borg in Ezinge, het alum­ni­huis van de RUG

De nieuwe bewo­ners Olaf Hoge en Juus Lagro, waarvan de laatste in dienst is bij Beijk Cate­ring Service, hadden ze daar­voor uitge­no­digd. De Allersma­borg is overi­gens zelf ook lid van de Middagh.

Het werd een onge­dwongen en gezel­lige happe­ning die door het mooie weer plaats­vond op een van de terrassen. De nieuwe bewo­ners lieten weten dat ze vinden dat de Borg in de eerste plaats bij het dorp hoort. Tot hun verba­zing hadden ze gemerkt dat veel mensen uit Ezinge er heel lang niet zijn geweest. Het tweetal hoopt daar veran­de­ring in te kunnen brengen.

Tekst: © Janny De Weijs
Foto: © Lauwers­land Online