Lauwersland Online - Leerlingen schilderen het "nieuwe gemeentewapen" voor Het Hogeland

Leer­lingen schil­deren het "nieuwe gemeen­te­wapen" voor Het Hogeland

Afge­lopen donderdag 18 januari orga­ni­seerde het team van de thea­ter­voor­stel­ling (met docu­men­taire) herin­ge­deeldGR een bijzonder leuke acti­vi­teit: een schil­der­work­shop. Basis­school­leer­lingen schil­derden het "nieuwe gemeen­te­wapen" voor de gemeente Het Hoge­land die volgend jaar gevormd zal worden.

Leer­lingen van de boven­bouw van OBS de Tiggel­dobbe in Winsum en de Togte­maar­school in Bedum spraken op donderdag 18 januari hun crea­ti­vi­teit aan voor de work­shop "wapen­schil­deren" onder leiding van Anne­miek Vos. Een nieuw gemeen­te­wapen ontwerpen, was het idee. Het resul­taat van de schil­der­werken is er één van formaat.


Lauwersland Online - Leerlingen schilderen het "nieuwe gemeentewapen" voor Het Hogeland


De resul­taten worden gebruikt in de thea­ter­voor­stel­ling herin­ge­deeldGR, in Het Hoge­land te zien op 14, 20, 21 en 22 februari 2018. Amateur­spe­lers (ook inwo­ners van de regio) die de rol van "burger" in het stuk vervullen, bieden de wapens aan de burge­meester aan. Het gaat hier niet om de "echte" burge­meester maar om acteur Bas de Bruijn, die samen met Lies van de Wiel en Lotte Dunselman, de hoofdrol vertolkt in herin­ge­deeldGR.

Bezoek voor meer infor­matie over de acti­vi­teiten en de voor­stel­ling de website www.heringedeeldgr.nl. Koop ook alvast kaartjes voor de voor­stel­ling via de website!

Herin­ge­deeld­GRHet Hoge­land speel op:

• woensdag 14 februari om 20:30 uur in Het Tref­cen­trum in Bedum
• dinsdag 20 februari om 20:30 uur in De Blauwe Schuit in Winsum
• donderdag 21 februari om 20:30 uur in het Spijslo­kaal van Open­lucht­mu­seum Het Hoog­e­land in Warffum
• vrijdag 22 februari om 20:30 uur in het Gemeen­te­huis in Leens

en aanslui­tend in de andere gemeenten van de provincie Groningen.