LAUWERSLAND ONLINE - LEERLINGEN VAN DE OCTOPUS SCHILDEREN RODODENDRONS IN DE NOTOARESTOEN

Leer­lingen van De Octopus schil­deren rodo­den­drons in de Notoarestoen

Arbo­retum Eenrum, de Noto­ares­toen, bestaat dit jaar 50 jaar. Leer­lingen van groep 6 van basis­school De Octopus uit Eenrum namen op vrij­dag­morgen 20 april deel aan de eerste lustru­m­ac­ti­vi­teit en schil­derden de reus­ach­tige mammoet­boom, bloei­ende rodo­den­drons, magnolia’s en andere exoten onder leiding van kunste­nares Antje Sonnenschein.

Het was een stra­lende voor­jaarsdag en de Noto­ares­toen presen­teerde zich op zijn mooist met een zee aan kleuren. De rodo­den­drons bloeien volop. Zestien kinderen van basis­school De Octopus bezochten samen met meester Jeroen het beroemde parkje in hun dorp en werden ontvangen met ranja en koek. Jan Smit, zoon van notaris Smit, vertelde over het ontstaan van de tuin in 1968 en over hoe zijn vader stiekem rodo­den­dron­plantjes in zijn reis­koffer meesmok­kelde vanuit Amerika. Daarna mochten de kinderen een plekje zoeken in de tuin om hun favo­riete boom of plant te schil­deren. Kunste­nares Antje Sonnen­schein bege­leidde de kinderen. De kunst­werkjes zullen op 12 mei worden geëx­po­seerd tijdens de onthul­ling van een borst­beeld van notaris Smit door de heer Paas, commis­saris van de Koning in de provincie Groningen.


LAUWERSLAND ONLINE - LEERLINGEN VAN DE OCTOPUS SCHILDEREN RODODENDRONS IN DE NOTOARESTOEN


Geuren & Kleurenfeest

Jaar­lijks wordt de schoon­heid van de tuin gevierd tijdens het Geuren & Kleu­ren­feest: gezel­lige open dagen met een thee­schen­kerij, rond­lei­dingen en live muziek. De open dagen vallen dit jaar in het weekend van 5-6 en 12-13 mei. Het tuin­huis is geopend van 11:00 tot 17:00 uur. Op zaterdag 5 mei van 14:00 tot 16:00 uur geeft het ensemble Con Pasi­ones een concert met licht klas­sieke muziek, waarbij natuur, vogels en bloemen de boven­toon voeren. Op zaterdag 12 mei van 14:00 tot 17:00 uur brengt de band Vrij­jazzie een reper­toire van jazz, blues, latin en popsongs.

Bezoek voor meer infor­matie de website www.notoarestoen.nl !