LAUWERSLAND ONLINE - LUCHTWACHTTOREN 7O1 WARFHUIZEN OPEN VOOR PUBLIEK

Lucht­wacht­toren 7O1 Warf­huizen open voor publiek

In de maanden april tot en met september wordt Lucht­wacht­toren 7O1 in Warf­huizen elke derde zondag van de maand van 14.00 tot 16.00 uur open­ge­steld voor publiek.

Open­stel­ling Luchtwachttoren

Vrij­wil­li­gers van Het Groninger Land­schap stellen de ruim 15 meter hoge toren open voor geïn­te­res­seerden en vertellen over de inte­res­sante en veelal onbe­kende geschie­denis van de "7 Otto 1". Bezoe­kers kunnen de toren beklimmen, plaats­nemen in de schuilnis, met de verre­kijker het lucht­ruim afspeuren en de positie van passe­rende vlieg­tuigen bepalen met behulp van het luchtwachtinstrument.

Mili­taire uitkijktoren

Tijdens de Koude Oorlog speurden vrij­wil­li­gers van het Korps Lucht­wacht­dienst (KLD) op deze mili­taire uitkijk­toren het lucht­ruim af. Ze keken uit naar vijan­dige Russi­sche vlieg­tuigen die lager vlogen dan de radar kon waar­nemen. De toren was van 1955 tot 1968 in gebruik. Nu is het één van de negen­tien nog bestaande lucht­wacht­to­rens in Neder­land en vormt een opval­lend land­mark in het eeuwen­oude wier­den­land­schap. Het Groninger Land­schap heeft bij de restau­ratie in 2017 verdwenen inte­ri­eur­delen terug­ge­bracht, zoals het lucht­wacht­in­stru­ment en het meubi­lair in de schuilnis.

Uit oogpunt van veilig­heid is Lucht­wacht­toren 7O1 alleen onder bege­lei­ding te bezoeken.


Lucht­wacht­toren 7O1
Baron van Asbeckweg (nabij nummer 2)
9963 PC Warfhuizen


Over Het Groninger Landschap

Het Groninger Land­schap beschermt, behoudt en beheert een belang­rijk deel van de Groningse natuur, Gronings histo­risch erfgoed en maakt zich sterk om de iden­ti­teit van ons prach­tige land­schap te bewaren.

Groningen heeft vele rijk­dommen. Sommige schatten staan er al eeuwen, zoals de glori­euze Enne­ma­borgh en de voor­name Coen­ders­borch. Andere rijk­dommen ontstaan door natuur­ont­wik­ke­ling zoals in Polder Bree­baart en de Krops­wol­der­bui­ten­polder. Al die rijk­dommen zijn het waard om te behouden en te beschermen.

Bezoek voor meer infor­matie de website www.groningerlandschap.nl !


LAUWERSLAND ONLINE - HET GRONINGER LANDSCHAP


Foto: © Geert Job Sevink
© Het Groninger Landschap