zondag 14 oktober 2018

Maand van de Geschie­denis - Hout­op­stand in het Wierdenland

"Opstand" is dit jaar het thema van de Maand van de Geschie­denis. Maar… was er dan vaak opstand in het Wier­den­land? Kwamen de bewo­ners van de wierden soms in opstand tegen de Vikingen? Of tegen de Romeinen? Voor zover we weten niet. Liever dreven ze vreed­zaam handel met elkaar.

"Opstand" bete­kent niet alleen "verzet". Er is nog een tweede bete­kenis van het woord, name­lijk "staande bomen". Met deze tweede bete­kenis heeft Museum Wier­den­land invul­ling gegeven aan het thema van de Maand van de Geschie­denis. Er is name­lijk veel boei­ends te vertellen over de bomen in het Wierdenland.

Bomen houden niet zo van de zilte grond in deze streek, met uitzon­de­ring van wat haze­laars, appel­bomen en… de vlier. De vlier is een boom met heel veel moge­lijk­heden: de bloemen en bessen kun je verwerken in bijvoor­beeld jam of limo­nade en het hout is eenvoudig te bewerken tot kleine voor­werpen als fluitjes, lepels en kralen. Ook kun je van de takjes leuke kleine huisjes bouwen. En dat is precies wat we gaan doen op zondag 21 oktober: we gaan alle moge­lijk­heden van de vlier ontdekken! Onder het genot van een glaasje vlier­li­mo­nade maken we lepels en fluitjes, gaan we huisjes bouwen en kralen rijgen.

Museum Wier­den­land

Van Swin­de­renweg 10
9891 AD Ezinge
tele­foon: 0594 - 621 524

Datum: zondag 21 oktober 2018
Tijd: 14:00 tot 16:00 uur

Kosten: deel­name is gratis
Aanmelden: per e-mail via boekingen@wierdenland.nl (vóór 19 oktober)
Leef­tijd: geschikt voor kinderen vanaf 3 jaar

Bezoek voor meer infor­matie de website www.wierdenland.nl !

Over Museum Wierdenland

Museum Wier­den­land in Ezinge richt zich op de verhalen over het land­schap en de cultuur van terpen en wierden in het noor­de­lijk Wadden­kust­ge­bied. Speciale aandacht is er voor het oudste cultuur­land­schap van Neder­land - het Nati­o­naal Land­schap Middag-Humster­land - en de wierde Ezinge.