Lauwersland Online - Maarten van der Weijden - Dokkum

maandag 6 augustus 2018

Maarten van der Weijden: "11stedenzwemtocht wordt iets van ons allemaal"

Vandaag over precies veer­tien dagen zwemt topsporter Maarten van der Weijden door het keer­punt van Dokkum tijdens de 11stedenzwemtocht met als doel: zoveel moge­lijk geld inza­melen voor onder­zoek naar kanker. "Ik wil daar geen bedrag aan hangen, iedere euro is welkom.", aldus Van der Weijden.

Meer dan 150 lokale zwem­mers spon­soren de actie en zwemmen met hem mee. Maarten: "Fantas­tisch, want zo wordt het iets geza­men­lijks, iets van ons alle­maal." Vanaf een podium op de Zijl worden de spor­tie­ve­lingen fees­te­lijk aange­moe­digd. Publiek is welkom.

Topsporter Maarten van der Weijden, die een gouden medaille won op de Olym­pi­sche Spelen in Beijing in 2008, zwemt van 18 tot en met 20 augustus de Elfste­den­tocht. "Ik wil dit al zo lang en zo graag. Niet omdat ik zo graag wil zwemmen, maar om geld in te zamelen voor onder­zoek naar kanker."

De aankomst van Maarten in Dokkum op maandag 20 augustus is al vroeg op de ochtend; rond 07:30 uur wordt hij verwacht op het keer­punt van de Elfste­den­tocht. Dat tijd­stip is een schat­ting en kan afhan­ke­lijk van de voort­gang van zijn tocht afwijken. Hoe het stem­pel­mo­ment eruit­ziet blijft nog even geheim, maar zeker is dat het iets bijzon­ders zal worden. Loco-burge­meester Pytsje de Graaf is hierbij aanwezig, alsmede een bekende Dokkumer figuur.

Rotary Dokkum verzorgt vanaf 09:00 uur een bijzonder programma rond het zwem­eve­ne­ment op en rond een podium op De Zijl. Verschil­lende spre­kers zijn uitge­no­digd hun verhaal te doen: pati­ënte en lied­jes­schrijf­ster Lisanne Spaander; long­arts en colum­nist Sander de Hosson; schrijf­ster Anke van Haften en Olym­pisch kampioen volleybal en geboren Dokkumer Jan Post­huma. Er is een presen­tatie en uitleg over onder­zoek naar kanker, en het geheel wordt opge­luis­terd met muziek.

De regi­stratie van de zwem­deel­ne­mers vindt die ochtend plaats in de kantine van de VV Dokkum. Om 10:30 uur is de start van de 500 meter bij het Hellinghûs aan het Zuider­bol­werk en tussen 11:00 en 11:30 uur is de start van de 2000 meter bij de IJsher­berg. De band Drie Vier­kante Meter luis­tert een en ander op met muziek. Wanneer de zwem­mers Dokkum achter zich hebben gelaten is er een optreden van Gaatze Bosma op het podium op De Zijl. Hier wordt ook de opbrengst van Dokkum bekend gemaakt en het programma afgesloten.


Maarten van der Weijden zet zijn zwem­ta­lent in om zoveel moge­lijk geld op te halen voor onder­zoek naar de gene­zing van kanker. Zijn ultieme doel is het zwemmen van de 11stedenzwemtocht. Daarom zwemt hij van 18 tot en met 20 augustus bijna 200 kilo­meter langs 11 steden in Fries­land. Meer dan 100 zwem­lief­heb­bers hebben zich aange­meld om mee te zwemmen in Dokkum. Rotary Dokkum helpt mee om het evene­ment in Dokkum te orga­ni­seren. Het is precies waar de club voor staat: maat­schap­pe­lijke betrok­ken­heid creëren bij acties voor goede doelen. De samen­le­ving in bewe­ging krijgen om voor een ander wat te doen.

De 11stedenzwemtocht is een initi­a­tief van de Maarten van der Weijden foun­da­tion. Bezoek voor meer infor­matie de website www.11stedenzwemtocht.nl !

Foto: © Maarten van der Weijden | Tekst: © Thea van der Schaaf

Lauwersland Online - Ekster Mode en Wonen - Leens© Ekster Mode en Wonen
Lauwersland Online - Knol Leens - Accessoires & Onderdelen - Leens
Lauwersland Online - Adventurepark Waddenfun - Wehe - den Hoorn
Lauwersland Online - Autoservice Pont - Leens
Lauwersland Online - Rijwiel Centrum Penninga - Grijpskerk
't Ailand - Lauwersoog
Groeneveld Kozijnen - Grijpskerk
Da's ja goud - UITagenda van Het Hogeland & omstreken
Lauwersland Online - Autobedrijf Iwema - Noordhorn
Accountantskantoor Van der Til - Oldekerk
Lauwersland Online - Drukkerij Hekkema - Zuidhorn
Lauwersland Online - Kraamzorg Westerkwartier - Zuidhorn
Lauwersland Online - Balk Zalencentrum - Zuidhorn
Lauwersland Online - Bos Men&Women - Zuidhorn
Lauwersland Online - Gert Jan van Ark Juweliers - Zuidhorn
Lauwersland Online - "Advertentieblad Zaken die uw aandacht vragen"
Lauwersland Online - Autocentrum Snip - Doezum© Auto­cen­trum Snip
Lauwersland Online - Vakantiebungalow De Zandgors - Hollum - Ameland
Lauwersland Online - Vakantiebungalow De Veldgors - Ballum
Lauwersland Online - Snip Auto 2000 - Grootegast© Snip Auto 2000
Lauwersland Online - Autobedrijf Harry Kremer - Uithuizen© Lauwers­land Online
Lauwersland Online - Groeneveld Kozijnen - Grijpskerk
Lauwersland Online - De Horizon slapen in hutten - Molenrij
Lauwersland Online - Museum Wierdenland - Ezinge© Museum Wierdenland
Lauwersland Online - Sportvisserij Tender - Lauwersoog© Sport­vis­serij Tender
Lauwersland Online - Tuk Tuk Lauwersoog - Lauwersoog© Lauwers­land Online
Lauwersland Online - Ton Medendorp tuinmachines - Uithuizen© Lauwers­land Online
Lauwersland Online - Autoschadeherstelbedrijf Dijksterhuis - Uithuizen
Lauwersland Online - Het Warfhoeske - Warfhuizen© Siegrid Hekma
Lauwersland Online - Landgoed Verhildersum - Leens© Lauwers­land Online
Lauwersland Online - Ambachtelijke Bakkerij Peters - Leens© Lauwers­land Online
Lauwersland Online - Nou Nòg Mooier! - Warfhuizen
Lauwersland Online - Vakantiebungalow De Duingors - Hollum - Ameland
Lauwersland Online - Vakantiebungalow De Weidegors - Ballum - Ameland