donderdag 13 september 2018

Meer­boeien Lauwersmeer fees­te­lijk ingewijd

Op donder­dag­avond 13 september zijn 20 nieuwe meer­boeien in het Lauwersmeer offi­cieel inge­wijd. Het zeil­schip Anna Catha­rina meerde aan op een van de mooiste plekken in het Lauwersmeer. Dit gebeurde onder muzi­kale bege­lei­ding van studenten van het Prins Claus conser­va­to­rium. De voor­zitter van de klank­bord­groep Lauwersmeer, Mirjam de Meijer, droeg het gedicht voor dat schrijver en jour­na­list Marjo­leine de Vos speciaal voor het Lauwersmeer schreef. 

De nieuwe meer­boeien zijn onder­deel van het project Rondje Lauwersmeer waarmee de bele­ving van het Lauwer­meer voor de recreant en natuur­lief­hebber wordt verbe­terd; op de fiets, wande­lend, of per boot. Met onder meer nieuwe stei­gers voor water­spor­ters en vissers, fiets- en wandel­paden, nieuwe beweg­wij­ze­ring, twee uitkijk­to­rens en curvebanken.

Na het aanmeren praatte gede­pu­teerde Johannes Kramer van de provincie Fryslân de gasten aan boord bij over het Rondje Lauwersmeer. De direc­teur van recre­a­tie­schap de Marre­krite, Lourens Touwen, vertelde waarom de meer­boeien een aanwinst zijn en boswachter Jaap Kloos­ter­huis van Staats­bos­be­heer lichtte toe hoe natuur en water­sport goed samen kan gaan in een beschermd natuur­ge­bied als het Lauwersmeer.

Totaal 100

Recre­a­tie­schap de Marre­krite plaatst voor het einde van dit jaar in totaal 100 meer­boeien in Fries­land. Daarvan zijn er al 70 geplaatst, waarvan 20 in het Lauwersmeer, in opdracht van de Stuur­groep Lauwersmeer. Dit is een samen­wer­king van de provin­cies Groningen en Fryslân, de gemeenten De Marne, Kollu­mer­land, Donge­ra­deel en Staatsbosbeheer.

Mooie erva­ring

De meer­boeien liggen op de mooiste plekken in het water en aan een meer­boei is veel gemak­ke­lijker aanmeren dan aan een steiger. Daarbij bieden de meer­boeien de boot­ei­ge­naar een poëti­sche erva­ring: de Marre­krite heeft in samen­wer­king met lite­rair tijd­schrift De Moanne schrijver en jour­na­list Marjo­leine de Vos gevraagd een gedicht te schrijven voor het Lauwersmeer, dit en de gedichten bij de andere wateren met de film­pjes van the making of zijn te vinden op www.marboei.frl.

Lauwersland Online - Ekster Mode en Wonen - Leens© Ekster Mode en Wonen
Lauwersland Online - Knol Leens - Accessoires & Onderdelen - Leens
Lauwersland Online - Adventurepark Waddenfun - Wehe - den Hoorn
Lauwersland Online - Autoservice Pont - Leens
Lauwersland Online - Rijwiel Centrum Penninga - Grijpskerk
't Ailand - Lauwersoog
Groeneveld Kozijnen - Grijpskerk
Da's ja goud - UITagenda van Het Hogeland & omstreken
Lauwersland Online - Autobedrijf Iwema - Noordhorn
Accountantskantoor Van der Til - Oldekerk
Lauwersland Online - Drukkerij Hekkema - Zuidhorn
Lauwersland Online - Kraamzorg Westerkwartier - Zuidhorn
Lauwersland Online - Balk Zalencentrum - Zuidhorn
Lauwersland Online - Bos Men&Women - Zuidhorn
Lauwersland Online - Gert Jan van Ark Juweliers - Zuidhorn
Lauwersland Online - "Advertentieblad Zaken die uw aandacht vragen"
Lauwersland Online - Autocentrum Snip - Doezum© Auto­cen­trum Snip
Lauwersland Online - Vakantiebungalow De Zandgors - Hollum - Ameland
Lauwersland Online - Vakantiebungalow De Veldgors - Ballum
Lauwersland Online - Snip Auto 2000 - Grootegast© Snip Auto 2000
Lauwersland Online - Autobedrijf Harry Kremer - Uithuizen© Lauwers­land Online
Lauwersland Online - Groeneveld Kozijnen - Grijpskerk
Lauwersland Online - De Horizon slapen in hutten - Molenrij
Lauwersland Online - Museum Wierdenland - Ezinge© Museum Wierdenland
Lauwersland Online - Sportvisserij Tender - Lauwersoog© Sport­vis­serij Tender
Lauwersland Online - Tuk Tuk Lauwersoog - Lauwersoog© Lauwers­land Online
Lauwersland Online - Ton Medendorp tuinmachines - Uithuizen© Lauwers­land Online
Lauwersland Online - Autoschadeherstelbedrijf Dijksterhuis - Uithuizen
Lauwersland Online - Het Warfhoeske - Warfhuizen© Siegrid Hekma
Lauwersland Online - Landgoed Verhildersum - Leens© Lauwers­land Online
Lauwersland Online - Ambachtelijke Bakkerij Peters - Leens© Lauwers­land Online
Lauwersland Online - Nou Nòg Mooier! - Warfhuizen
Lauwersland Online - Vakantiebungalow De Duingors - Hollum - Ameland
Lauwersland Online - Vakantiebungalow De Weidegors - Ballum - Ameland