LAUWERSLAND ONLINE - MUSEUMWEEKEND - ONTDEK GRONINGS ERFGOUD OP LANDGOED VERHILDERSUM

Muse­um­weekend: ontdek Gronings Erfgoud op Land­goed Verhildersum

Van kleur­rijke Ploeg­schil­de­rijen, 19e-eeuwse bruids­ja­ponnen en orgel­mu­ziek tot een 19e-eeuwse ploeg: ontdek Gronings Erfgoud op Land­goed Verhil­dersum in Leens tijdens het Muse­um­weekend op zaterdag 14 en zondag 15 april. 

In de 19e eeuw, de periode die op Land­goed Verhil­dersum centraal staat, was het Gronings Goud, in dubbele bete­kenis, belang­rijk voor het Groninger plat­te­land. Het Gronings Goud verwijst naar het goud­gele koren die een grote welvaart bracht, maar ook naar de rijke sieraden en dan met name de oorij­zers die gedragen werden. Door middel van deze gouden, soms verguld of zilveren of zelfs koperen oorij­zers en de bijbe­ho­rende sieraden, werd de welstand van de draag­ster geshowd. Het oorijzer met bijbe­ho­rende stiften, voor­hoofds­plaat, mutsen­spelden en mutsen, waar­onder de sier­lijke kanten floddermuts,waren een wezen­lijk onder­deel van de dracht in de 19e eeuw. Aange­vuld met prach­tige colliers, oorhan­gers, ringen, beugeltas, chate­laine, enzo­voort. Verhil­dersum bezit een grote uitge­breide textiel­col­lectie, waarvan de dracht en de oorij­zers met sieraden een belang­rijk aandeel vormen. In de expo­sitie in de Muse­um­boer­derij kunt u hier een deel van bewon­deren. Dit jaar staan trouw­ja­ponnen en doop­jurken centraal in de deel­ex­po­sitie "Feest".


LAUWERSLAND ONLINE - MUSEUMWEEKEND - ONTDEK GRONINGS ERFGOUD OP LANDGOED VERHILDERSUM

Jan vd Zee - Land­schap met koeien en korenschoven


Kleu­ren­drift op het Hogeland

Maar erfgoed kan ook iets heel anders zijn. Bijvoor­beeld in de pas geopende expo­sitie "Kleu­ren­drift op het Hoge­land", met prach­tige schil­de­rijen van land­schappen en land­leven, gemaakt door leden van Kunst­kring De Ploeg, die dit jaar honderd jaar bestaat. Ontdek en beleef aan de hand van ruim 30 kleur­rijke werken van ploeg­schil­ders van het eerste uur het Groninger land. Met onder andere een aantal nog niet eerder geëx­po­seerde werken. De schil­de­rijen van land­schappen en land­leven geven een prachtig en kleur­rijk beeld. Na deze expo­sitie in het Koets­huis, ziet u het land­schap met andere ogen.

Aan tafel bij…

En stap even terug in de tijd. Bezoek de sfeer­volle, volledig inge­richte Borg en het eenvou­dige Arbei­ders­huisje en ervaar hoe de bewo­ners hier leefden. De rijkdom, pracht en praal van de Borg naast de eenvoud van het Arbei­ders­huisje. Of schuif letter­lijk aan tafel bij de borg­be­wo­ners, het boeren­gezin en het arbei­ders­gezin in de expo­sitie "Aan tafel bij…" in de Muse­um­boer­derij en ontdek de tafel­cul­tuur in de 19e eeuw.

Dit Gronings Erfgoed is een verborgen schat in het Gronin­ger­land. Speciaal tijdens het Muse­um­weekend wordt het secre­tai­re­orgel in de Borg 's middags bespeelt. Niet alleen binnen, ook buiten is er veel te beleven. De prach­tige oprij­laan, singels, borg­tuin met onder andere beelden van Eddy Roos, de boom­gaard met histo­ri­sche fruit­rassen en de lande­rijen met histo­ri­sche land­bouw­ge­wassen en blaarkop- en laken­velder koeien. Dit alles hoort bij het levende erfgoed, en vormt een wezen­lijk onder­deel van het landgoed.


Land­goed Verhildersum
Wierde 40
9965 TB Leens
tele­foon: 0595 – 571 430

Datum: zaterdag 14 en zondag 15 april 2018
Tijd: 10:30 en 17:30 uur

Bezoek de website www.verhildersum.nl en volg het land­goed ook op Facebook en Twitter !


Over Land­goed Verhildersum

Op het Hoge­land, in het Noord­westen van de provincie Groningen, vlakbij het Lauwersmeer­ge­bied en de Waddenzee, ligt het dorp Leens. Deze prach­tige plek wordt omringt door oude bomen, einde­loze akkers, kron­ke­lende kanalen, wierden en borgen. Hier, aan de rand van het dorp, ligt Land­goed Verhildersum.

Deze wereld van geschie­denis en cultuur, 32 hectare groot, vertelt het verhaal van het 19e-eeuwse Hoge­land. Laat u verrassen en meenemen in een wande­ling door het verleden, over de aloude land­adel en nieuwe borg­be­wo­ners, de rijke boeren­stand en de arme land­ar­bei­ders. Kortom: van de vele facetten van de geschie­denis, die voor ieder iets moois verborgen houdt. Ontdek, alleen of met vrienden en/of familie, de verhalen en bijzon­der­heden van het verleden en laat ze tot leven komen op Land­goed Verhildersum.

Het land­goed is van april tot en met oktober, van dinsdag tot en met zondag, van 10:30 tot 17:00 uur geopend.