dinsdag 21 augustus 2018

Muziek­school Opus 3 orga­ni­seert diverse optre­dens tijdens de Admiraliteitsdagen

Op vrij­dag­middag 7 september zullen leer­lingen van muziek­school Opus 3 uit Dokkum diverse optre­dens verzorgen. De kinderen zijn afkom­stig van verschil­lende basis­scholen uit de gemeenten Ferwer­dera­diel en Dongeradeel. 

Op vrijwel alle basis­scholen in Ferwer­dera­diel, Donge­ra­deel en Schier­mon­nikoog wordt door middel van de Impuls­re­ge­ling Muziek­on­der­wijs stevig ingezet op struc­tu­reel en kwali­ta­tief goed muziek­on­der­wijs voor alle leer­lingen. Dit gebeurt in samen­wer­king met Opus 3.

De muziek­school uit Dokkum verzorgt vooral in de boven­bouw­klassen instru­men­tale lessen, gegeven door profes­si­o­nele muziek­do­centen met hart voor hun vak.

Van een achttal scholen uit de regio zijn de groepen 7 en 8 ver genoeg gevor­derd om zich als orkest en/of band te presen­teren op het podium van de Markt. Hun optreden vindt vrij­dag­middag plaats van 15:30 tot 17:00 uur.

Op zaterdag 8 september orga­ni­seert Opus 3 van 11:30 tot 17:00 uur een heus Big Band Festival. De Saksen­bende en de Clay Corners Big Band zullen dan als gast­heren optreden voor maar liefst vier collega-big bands uit Heeren­veen, Drachten en Buitenpost.

De vrijdag- en zater­dag­middag beloven -net als vorig jaar- een bijzonder en groots muziek­feest te worden, met swin­gende muziek voor alle leeftijden!

Dit festival staat ook geheel in het teken van het 60-jarig bestaan van Opus 3. Gedu­rende het jaar zijn er diverse speciale optre­dens in de regio om onze muzi­kanten de kans te geven hun orke­strale talent voor het voet­licht te plaatsen.

Foto: © Muziek­school Opus 3 | Tekst: © Tineke Admiraal

Lauwersland Online - Ekster Mode en Wonen - Leens© Ekster Mode en Wonen
Lauwersland Online - Knol Leens - Accessoires & Onderdelen - Leens
Lauwersland Online - Adventurepark Waddenfun - Wehe - den Hoorn
Lauwersland Online - Autoservice Pont - Leens
Lauwersland Online - Rijwiel Centrum Penninga - Grijpskerk
't Ailand - Lauwersoog
Groeneveld Kozijnen - Grijpskerk
Da's ja goud - UITagenda van Het Hogeland & omstreken
Lauwersland Online - Autobedrijf Iwema - Noordhorn
Accountantskantoor Van der Til - Oldekerk
Lauwersland Online - Drukkerij Hekkema - Zuidhorn
Lauwersland Online - Kraamzorg Westerkwartier - Zuidhorn
Lauwersland Online - Balk Zalencentrum - Zuidhorn
Lauwersland Online - Bos Men&Women - Zuidhorn
Lauwersland Online - Gert Jan van Ark Juweliers - Zuidhorn
Lauwersland Online - "Advertentieblad Zaken die uw aandacht vragen"
Lauwersland Online - Autocentrum Snip - Doezum© Auto­cen­trum Snip
Lauwersland Online - Vakantiebungalow De Zandgors - Hollum - Ameland
Lauwersland Online - Vakantiebungalow De Veldgors - Ballum
Lauwersland Online - Snip Auto 2000 - Grootegast© Snip Auto 2000
Lauwersland Online - Autobedrijf Harry Kremer - Uithuizen© Lauwers­land Online
Lauwersland Online - Groeneveld Kozijnen - Grijpskerk
Lauwersland Online - De Horizon slapen in hutten - Molenrij
Lauwersland Online - Museum Wierdenland - Ezinge© Museum Wierdenland
Lauwersland Online - Sportvisserij Tender - Lauwersoog© Sport­vis­serij Tender
Lauwersland Online - Tuk Tuk Lauwersoog - Lauwersoog© Lauwers­land Online
Lauwersland Online - Ton Medendorp tuinmachines - Uithuizen© Lauwers­land Online
Lauwersland Online - Autoschadeherstelbedrijf Dijksterhuis - Uithuizen
Lauwersland Online - Het Warfhoeske - Warfhuizen© Siegrid Hekma
Lauwersland Online - Landgoed Verhildersum - Leens© Lauwers­land Online
Lauwersland Online - Ambachtelijke Bakkerij Peters - Leens© Lauwers­land Online
Lauwersland Online - Nou Nòg Mooier! - Warfhuizen
Lauwersland Online - Vakantiebungalow De Duingors - Hollum - Ameland
Lauwersland Online - Vakantiebungalow De Weidegors - Ballum - Ameland