LAUWERSLAND ONLINE - MUZIKALE AVONDEN ONCE UPON A TIME IN KOLLUM

Muzi­kale avonden "Once upon a time…" in Kollum

Op vrijdag 20 en zaterdag 21 april geeft OUD TLM Kollum weer twee swin­gende show- en dans­avonden in Zalen­cen­trum De Colle: Once upon a time…

Once upon a time… waren er cowboys en indi­anen, was er het Wilde Westen en once upon a time zijn er al heel wat gewel­dige muzi­kale avonden geweest. Dit jaar valt het alle­maal samen. De leden van OUD TLM Kollum weten u ook dit jaar weer te verrassen met leuke, origi­nele en soms grap­pige acts. Shaka Zulu zal deze avond niet ontbreken, evenals Zorro, licht­ge­vende skeletten?! en natuur­lijk de minies met cowboys en indi­anen. Ook zullen dé hoog­te­punten van alle jaren worden samen­ge­voegd in één grote compi­latie. Special guest deze avond is Johan Timersma. Hij is een gewel­dige muzi­kant en zal een aantal optre­dens verzorgen.

Maar er is natuur­lijk meer. Heel veel meer… Zoals de totale meta­mor­fose en gewel­dige aankle­ding in De Colle, de gezel­lige after­party met DJ Syb zater­dag­avond of het feit dat ras-Kollumer Els Hoekstra de presen­tatie in handen heeft. Nieuws­gierig geworden? Haal dan nu alvast je kaarten in de voor­ver­koop bij speci­aal­zaak M. Hilboezen (Voor­straat, bij de brug, Kollum).


Zalen­cen­trum De Colle
Kerk­straat 4
9291 CA Kollum

Datum: vrijdag 20 en zaterdag 21 april 2018
Kosten: vrij­dag­avond € 4,50 / zater­dag­avond € 5,50
Reser­veren: via 0511 - 452 174

Wacht niet te lang met reser­veren of het kopen van kaarten want de feest­week gaat dende­rend van start met deze twee spet­te­rende show- en dansavonden!