Lauwersland Online - Nienke Homan lijsttrekker GroenLinks provincie Groningen

zaterdag 24 november 2018

Nienke Homan lijst­trekker Groen­Links provincie Groningen

Op zaterdag 24 november heeft de provin­ciale leden­ver­ga­de­ring van Groen­Links Groningen de kandi­da­ten­lijst voor de Staten­ver­kie­zingen van 20 maart 2019 vast­ge­steld. Met alge­mene stemmen werd Nienke Homan tot lijst­trekker gekozen. 

Groen­Links maakt sinds 2015 deel uit van de coalitie in Groningen, waarbij Nienke Homan gede­pu­teerde is onder andere op het gebied van ener­gie­tran­sitie en milieu.

Na het kiezen van de lijst­trekker werd er gestemd over de hele kandi­da­ten­lijst. Dit leverde een prach­tige lijst op met ervaren én nieuwe enthou­si­aste kandi­daten - jong en oud - mooie sprei­ding door de provincie en vooral ook veel kennis op het gebied van natuur, ener­gie­tran­sitie, zorg en welzijn en natuur­lijk milieu.

Op de ervaren Staten­leden Hendri Meen­de­ring en Arjen Nolles, volgen Step­hanie Bennett en Melissa van Hoorn - van Dullemen op de plaatsen 4 en 5.

De rest van de lijst ziet er als volgt uit:

6 • Bas de Boer
7 • Nadja Siersema
8 • Musetta Blaauw
9 • Hans-Paul Klijnsma
10 • Geerte de Jong
11 • Jeroen Hut
12 • Rianne ten Veen

Foto en tekst: © Groen­Links provincie Groningen