LAUWERSLAND ONLINE - Nieuwe gemeentesecretaris voor Winsum

Nieuwe gemeen­te­se­cre­taris voor Winsum

Burge­meester en wethou­ders van de gemeente Winsum hebben Arthur van Hoorik benoemd tot waar­ne­mend gemeentesecretaris/algemeen direc­teur. Hij zal die functie vervullen tot aan de gemeen­te­lijke herin­de­ling op 1 januari 2019.

Van Hoorik, woon­achtig in Den Andel, werkt ruim 25 jaar in het publieke domein en is sinds 2008 in dienst bij de gemeente Winsum. Eerst als hoofd Middelen en sinds 2014 als direc­teur Bedrijfs­voe­ring. Hij behoudt deze functie naast de taken van gemeen­te­se­cre­taris. Hij meent dat het goed te combi­neren valt in de slot­fase voor de herindeling.

Van Hoorik volgt op 15 juni Frank Wiertz op die ruim een jaar fungeerde als inte­rim­ge­meen­te­se­cre­taris van Winsum.