LAUWERSLAND ONLINE - Ollerommer Fietstocht editie 2018

Olle­rommer Fiets­tocht editie 2018

Op zaterdag 11 augustus orga­ni­seert de Vere­ni­ging voor Volks­ver­maken Ulrum weer de jaar­lijkse Olle­rommer Fietstocht.

De fiets­tochten - met een afstand van 35 of 50 kilo­meter - starten tussen 10:00 en 12:00 vanuit Café Restau­rant Neptunus aan de Noor­der­straat in Ulrum en kosten voor deel­name bedragen € 3,00.

Voor de beweg­wij­ze­ring wordt gebruik­ge­maakt van knoop­punten aange­vuld met een uitge­breide routebeschrijving.

Er kan worden gestart voor de fiets­tocht van 35 óf 50 kilo­meter. Wie dat te weinig vindt, kan na de fiets­tocht van 50 kilo­meter óók nog de fiets­tocht van 35 kilo­meter fietsen!


Café Restau­rant Neptunus
Noor­der­straat 1
9971 AB Ulrum

Datum: zaterdag 11 augustus 2018
Tijd: vanaf 10:00 tot 12:00 uur starten

Kosten: € 3,00