LAUWERSLAND ONLINE - Ondernemers uit Surhuisterveen en omgeving luiden samen de zomer in

Onder­ne­mers uit Surhuis­ter­veen en omge­ving luiden samen de zomer in

Op vrijdag 27 juli vanaf 16:00 uur orga­ni­seert Inspi­ra­tie­huis Surhuis­ter­veen een netwerk­bij­een­komst voor onder­ne­mers uit de regio.

Orga­ni­sator Lucia de Boer: "Ik zie dat vooral kleine zelf­stan­digen uit de regio elkaar nog te weinig opzoeken. Ik wil daarin graag de verbinder zijn. Ik denk dat wanneer onder­ne­mers elkaar beter leren kennen er eerder samen­wer­kingen ontstaan. Dat is niet alleen goed voor de onder­nemer in kwestie, daar wordt de hele regio beter van. Daarom stel ik mijn Inspi­ra­tie­huis voor deze netwerk­bij­een­komst beschikbaar."

Inmid­dels hebben al 20 deel­ne­mers zich aange­meld voor deze bijeen­komst. Onder­ne­mers uit Surhuis­ter­veen en omge­ving zijn van harte welkom om samen de zomer in te luiden, onder het genot van een hapje en een (alco­hol­vrij) drankje. Er wordt een eigen bijdrage van € 5,00 gevraagd om de onkosten te dekken.

Onder­ne­mers die willen deel­nemen aan deze netwerk­bij­een­komst kunnen zich aanmelden via info@luciadeboer.nl.


Inspi­ra­tie­huis
Gronin­ger­straat 37a
9231 CJ Surhuisterveen

Datum: vrijdag 27 juli 2018
Tijd: 16:00 uur

Kosten: € 5,00


Het Inspi­ra­tie­huis

Het Inspi­ra­tie­huis in Surhuis­ter­veen is dé plek voor persoon­lijke en profes­si­o­nele groei. Onze zalen zijn modern en profes­si­o­neel inge­richt en voelen toch huise­lijk. Een prach­tige plek vlakbij Drachten, op slechts 5 minuten afstand van de A7.

Uniek in de regio: de gehele locatie exclu­sief voor jou. Zonder aflei­ding en in alle rust werken aan dat wat belang­rijk is.