Op ontdekkingstocht door Lutjegast tijdens de Nacht van de Nacht

vrijdag 19 oktober 2018

Op ontdek­kings­tocht door Lutje­gast tijdens de Nacht van de Nacht

Op zaterdag 27 oktober dooft Neder­land massaal het licht tijdens de Nacht van de Nacht. Ook in Lutje­gast kun je op ontdek­kings­tocht in het donker. Ga mee, prikkel je zintuigen en ervaar hoe donker, donker is. En waar kan dit beter dan in de geboor­te­streek van ontdek­kings­rei­ziger Abel Tasman!

IVN, Abel Tasman Museum en Staats­bos­be­heer orga­ni­seren een ontdek­kings­wan­de­ling over het Abel Tasmanpad in de Groo­te­gaster­mo­len­polder. Onderweg kun je ster­ren­kijken door een tele­scoop,  hoor je verhalen en is er een verras­sing in de eendenkooi.

Na afloop is er nog een hapje en drankje in het dorpshuis!

Nacht van de Nacht

Nacht van de Nacht is een initi­a­tief van de Natuur- en Mili­eu­fe­de­ra­ties om aandacht te vragen voor licht­ver­vui­ling en ener­gie­be­spa­ring op verlichting.

Abel Tasman Museum

Kompas­straat 1a
9866 AP Lutjegast

Datum: zaterdag 27 oktober 2018
Tijd: vanaf 20:00 uur

Kosten: deel­name is gratis en mede moge­lijk gemaakt door de Gemeente Grootegast
Aanmelden verplicht: per e-mail via m.deboer@staatsbosbeheer of h.woltjer@home.nl