LAUWERSLAND ONLINE - Op zoek naar de bloemen en planten van de Lettelberter Petten

Op zoek naar de bloemen en planten van de Lettel­berter Petten

Op zondag 24 juni orga­ni­seert Het Groninger Land­schap een wande­ling waarbij de bloemen en planten van de Lettel­berter Petten centraal staan.

Tussen de over­vloed van gras­ach­tige planten komen verschil­lende mooie bloemen voor. Gidsen van Het Groninger Land­schap voeren u van de gebaande paden af op zoek naar de vele bloemen en planten die te bewon­deren zijn. Door verschra­ling van de bodem wordt gepro­beerd om de groei van veel bijzon­dere planten te bevorderen.

Er wordt een kijkje gegund op de plekken waar men norma­liter niet mag komen. Met geluk wordt de zeld­zame Riet­or­chis gespot.


Het Groninger Landschap
Hooi­landen 12
9827 PG Lettelbert

Datum: zondag 24 juni 2018
Tijd: 14:00 - 16:00 uur

Kosten: deel­name is gratis
Aanmelden: niet nodig

Afstand: circa 3 kilometer
Tip: trek laarzen aan!


Over Het Groninger Landschap

Het Groninger Land­schap beschermt, behoudt en beheert een belang­rijk deel van de Groningse natuur, Gronings histo­risch erfgoed en maakt zich sterk om de iden­ti­teit van ons prach­tige land­schap te bewaren.

Groningen heeft vele rijk­dommen. Sommige schatten staan er al eeuwen, zoals de glori­euze Enne­ma­borgh en de voor­name Coen­ders­borch. Andere rijk­dommen ontstaan door natuur­ont­wik­ke­ling zoals in Polder Bree­baart en de Krops­wol­der­bui­ten­polder. Al die rijk­dommen zijn het waard om te behouden en te beschermen.

Bezoek voor meer infor­matie de website www.groningerlandschap.nl !


LAUWERSLAND ONLINE - HET GRONINGER LANDSCHAP


© Het Groninger Landschap