Lauwersland Online - Opgepast: Bubble Ball Tour in de voorjaarsvakantie!

Opge­past: Bubble Ball Tour in de voorjaarsvakantie!

Jongeren uit de gemeenten Zuid­horn en Groo­te­gast hoeven zich deze voor­jaars­va­kantie niet te vervelen: jongens én meisjes kunnen voluit aan de bak tijdens één van de Bubble Ball "tour­nooien".

Welzijns­or­ga­ni­sa­ties Stich­ting Welzijn gemeente Zuid­horn (SWgZ) en Sociale Partner in Noord Neder­land (SPiNN) orga­ni­seren deze knots­gekke acti­vi­teit van maandag 26 februari tot en met donderdag 1 maart in maar liefst zeven verschil­lende sporthallen.

De deel­ne­mers hijsen zich in een opge­blazen door­zich­tige bal en moeten, naast zien te scoren, zich­zelf voor­na­me­lijk op de been zien te houden en hier en daar een duw uitdelen. Dit staat natuur­lijk garant voor een boel ongein en plezier…

Samen­wer­king

Opval­lend is dat deze acti­vi­teit ook buiten de gemeen­te­grenzen van Zuid­horn plaats zal vinden. De samen­wer­king tussen de jonge­ren­wer­kers van SWgZ en SPiNN is een voor­loper op wat zal komen, wanneer de gemeenten op 1 januari 2019 zullen fuseren in de nieuwe gemeente Westerkwartier.

Aanmel­ding, doel­groep & locaties

Het toer­nooi wordt geor­ga­ni­seerd voor jongeren tussen de 11 en 14 jaar. Je kan als deel­nemer hele­maal zelf je droom­team samen­stellen en aanmelden op de website www.sportinzuidhorn.nl.

Een team mag bestaan uit 4-6 vrienden, klas- en/of ploeg­ge­noten. Op basis van de gemid­delde leef­tijd van het team kiest het team aan welke leef­tijds­ca­te­gorie er deel­ge­nomen wordt.

Houd reke­ning met de verschillen loca­ties, data en tijden:

• Maan­dag­och­tend 26 februari (09:30 uur - 12:30 uur) - Olde­hove (de Kooi)
• Maan­dag­middag 26 februari (14:00 uur - 17:00 uur) - Zuid­horn (Quick­silver S.)
• Dins­dag­och­tend 27 februari (09:30 uur - 12:30 uur) – Grijpskerk (de Bokkediek)
• Dins­dag­middag 27 februari (14:00 uur - 17:00 uur) – Olde­kerk (Eeke­buren)
• Woens­dag­och­tend 28 februari (09:30 uur - 12:30 uur) - Aduard (de Meeden)
• Donder­dag­och­tend 1 februari (09:30 uur - 12:30 uur) - Opende (de Veste)
• Donder­dag­middag 1 februari (14:00 uur - 17:00 uur) – Groo­te­gast (de Leegens)

De orga­ni­satie hoopt teams te verwel­komen uit alle dorpen van de gemeenten Zuid­horn en Groo­te­gast. De kosten voor deel­name bedragen 1 euro per persoon.

Een laatste tip van de orga­ni­sa­toren: zorg dat je er snel bij bent want vol = vol!