donderdag 6 september 2018

Oplos­sing voor asbest­hou­dende vloeren Berla­ge­huis in Usquert in zicht 

De asbest­hou­dende vloeren in het raad­huis van Usquert, het Berla­ge­huis, mogen worden vervangen door een cement­giet­vloer met dezelfde kleuren en uitstra­ling. Dat is de uitkomst van het overleg tussen de gemeente Eems­mond en Vere­ni­ging Hend­rick de Keyser, eige­naar van het Berlagehuis. 

De twee partijen troffen elkaar eind vorig jaar voor de rechter omdat de eige­naar van het oude raad­huis de vloeren wil verwij­deren. De gemeente Eems­mond wilde geen sloop­ver­gun­ning afgeven omdat de vloeren bepa­lend zijn voor het monu­men­tale gebouw. De rechter vroeg de partijen om met elkaar tot een oplos­sing te komen.

Goed­keu­ring

Dat is nu gelukt. Het voor­stel om de huidige vloeren te vervangen voor een cement­giet­vloer kan de goed­keu­ring wegdragen van de Rijks­dienst voor Cultu­reel Erfgoed (RCE) en de Monu­men­ten­com­missie van de gemeente Eems­mond omdat de nieuwe vloeren geen afbreuk doen aan het karakter van het gebouw.

Wethouder Harrie Sienot van de gemeente Eems­mond is blij dat er een einde komt aan de patstel­ling en dat er nu een oplos­sing ligt waarin belang­rijke advi­seurs als de RCE en de Monu­men­ten­com­missie zich kunnen vinden. Hij hoopt dat het Berla­ge­huis volgend jaar weer open kan voor publiek.

Blij met uitkomst

Vere­ni­ging Hend­rick de Keyser is ook gelukkig met deze uitkomst. Volgens de Vere­ni­ging kan zo, na lange tijd, het bijzon­dere pand weer open en kunnen publiek en toekom­stig huurder er hope­lijk weer volop van genieten.

Het Berla­ge­huis

Het voor­malig raad­huis van Usquert is een uitzon­der­lijk monu­ment. Het werd in 1929 ontworpen door de beroemde archi­tect H.P Berlage. Vere­ni­ging Hend­rick de Keyser heeft het pand en het inte­rieur in de loop der jaren geres­tau­reerd en zoekt nu een kantoor­huurder voor het monument.

Foto's: © Els Toxopeus | Tekst: © Gemeente Eemsmond

Lauwersland Online - Ekster Mode en Wonen - Leens© Ekster Mode en Wonen
Lauwersland Online - Knol Leens - Accessoires & Onderdelen - Leens
Lauwersland Online - Adventurepark Waddenfun - Wehe - den Hoorn
Lauwersland Online - Autoservice Pont - Leens
Lauwersland Online - Rijwiel Centrum Penninga - Grijpskerk
't Ailand - Lauwersoog
Groeneveld Kozijnen - Grijpskerk
Da's ja goud - UITagenda van Het Hogeland & omstreken
Lauwersland Online - Autobedrijf Iwema - Noordhorn
Accountantskantoor Van der Til - Oldekerk
Lauwersland Online - Drukkerij Hekkema - Zuidhorn
Lauwersland Online - Kraamzorg Westerkwartier - Zuidhorn
Lauwersland Online - Balk Zalencentrum - Zuidhorn
Lauwersland Online - Bos Men&Women - Zuidhorn
Lauwersland Online - Gert Jan van Ark Juweliers - Zuidhorn
Lauwersland Online - "Advertentieblad Zaken die uw aandacht vragen"
Lauwersland Online - Autocentrum Snip - Doezum© Auto­cen­trum Snip
Lauwersland Online - Vakantiebungalow De Zandgors - Hollum - Ameland
Lauwersland Online - Vakantiebungalow De Veldgors - Ballum
Lauwersland Online - Snip Auto 2000 - Grootegast© Snip Auto 2000
Lauwersland Online - Autobedrijf Harry Kremer - Uithuizen© Lauwers­land Online
Lauwersland Online - Groeneveld Kozijnen - Grijpskerk
Lauwersland Online - De Horizon slapen in hutten - Molenrij
Lauwersland Online - Museum Wierdenland - Ezinge© Museum Wierdenland
Lauwersland Online - Sportvisserij Tender - Lauwersoog© Sport­vis­serij Tender
Lauwersland Online - Tuk Tuk Lauwersoog - Lauwersoog© Lauwers­land Online
Lauwersland Online - Ton Medendorp tuinmachines - Uithuizen© Lauwers­land Online
Lauwersland Online - Autoschadeherstelbedrijf Dijksterhuis - Uithuizen
Lauwersland Online - Het Warfhoeske - Warfhuizen© Siegrid Hekma
Lauwersland Online - Landgoed Verhildersum - Leens© Lauwers­land Online
Lauwersland Online - Ambachtelijke Bakkerij Peters - Leens© Lauwers­land Online
Lauwersland Online - Nou Nòg Mooier! - Warfhuizen
Lauwersland Online - Vakantiebungalow De Duingors - Hollum - Ameland
Lauwersland Online - Vakantiebungalow De Weidegors - Ballum - Ameland