Lauwersland Online - Oproep: Amateurkunstexpositie "Landschappen en Landleven" op Landgoed Verhildersum

Oproep: Amateur­kunst­ex­po­sitie "Land­schappen en Land­leven" op Land­goed Verhildersum

Ook dit jaar orga­ni­seert Land­goed Verhil­dersum in Leens een amateur­kunst­ex­po­sitie. Amateur­kun­ste­naars uit de regio krijgen de kans hun kunst­werken te tonen aan een groot publiek. Deze keer is het thema "Land­schappen en Land­leven", aanslui­tend bij de expo­sitie "Kleu­ren­drift, Het land van De Ploeg", die in verband met het 100-jarig bestaan van Kunst­kring De Ploeg in het Koets­huis van Verhil­dersum wordt gehouden.

Bent u een amateur­kun­ste­naar en is het voor u een uitda­ging om naar een thema te werken? Wilt u uw werk graag eens aan een groter publiek laten zien in een profes­si­o­nele omge­ving? Dat kan!

Schil­dert u graag, maakt u hout­snij­werk of kera­miek, knip­kunst, textiel­werk, foto’s of welke andere tech­niek dan ook, het thema "Land­schappen en Land­leven" biedt vele moge­lijk­heden en aankno­pings­punten. Of kom de expo­sitie "Kleu­ren­drift" bekijken om inspi­ratie op te doen. Laat uw fantasie spreken en verras het publiek met uw unieke kunstwerk.

De inge­le­verde werken zullen tijdens de opening besproken worden door kunste­nares en docente Anneke Buikema. Zij geeft onder andere nuttige tips en laat u groeien als kunstenaar.

De expo­sitie wordt gehouden van zaterdag 29 september tot en met zondag 28 oktober 2018 in de Muse­um­boer­derij op Land­goed Verhil­dersum in Leens.

Alle amateur­kun­ste­naars van 16 jaar en ouder uit de regio mogen meedoen. U kunt zich aanmelden tot 13 augustus 2018. De ruimte is beperkt dus meld u tijdig aan! Wilt u graag meer weten? Neem dan contact op met Land­goed Verhil­dersum, tele­foon­nummer 0595 - 571 430 of via info@verhildersum.nl en vraag een aanmeldingsformulier.

Afbeel­ding: Jan van der Zee - Land­schap met koeien en korenschoven


Muse­um­boer­derij Verhildersum
Dijk­stil­sterweg 4
9965 TH Leens

Datum: zaterdag 29 september tot en met zondag 28 oktober 2018
Tijd: 10:30 – 17:00 uur
Kosten: de toegang is gratis

Bezoek de website www.verhildersum.nl en volg het land­goed ook op Facebook en Twitter !


Over Land­goed Verhildersum

Op het Hoge­land, in het Noord­westen van de provincie Groningen, vlakbij het Lauwersmeer­ge­bied en de Waddenzee, ligt het dorp Leens. Deze prach­tige plek wordt omringt door oude bomen, einde­loze akkers, kron­ke­lende kanalen, wierden en borgen. Hier, aan de rand van het dorp, ligt Land­goed Verhildersum.

Deze wereld van geschie­denis en cultuur, 32 hectare groot, vertelt het verhaal van het 19e-eeuwse Hoge­land. Laat u verrassen en meenemen in een wande­ling door het verleden, over de aloude land­adel en nieuwe borg­be­wo­ners, de rijke boeren­stand en de arme land­ar­bei­ders. Kortom: van de vele facetten van de geschie­denis, die voor ieder iets moois verborgen houdt. Ontdek, alleen of met vrienden en/of familie, de verhalen en bijzon­der­heden van het verleden en laat ze tot leven komen op Land­goed Verhildersum.

Het land­goed is van april tot en met oktober, van dinsdag tot en met zondag, van 10:30 tot 17:00 uur geopend.