Lauwersland Online - Oproep: ruimte voor Kanjers bij Dieverdoatsie in Zoutkamp

Oproep: ruimte voor Kanjers bij Diever­do­atsie in Zoutkamp

Diever­do­atsie - het station voor zinvolle dagbe­ste­ding - in Zout­kamp heeft plaats voor 2 Kanjers die het leuk vinden om in de werk­plaats te komen werken.

Je leert om samen met anderen en de bege­leider leuke dingen te maken zoals kasten, tafels, bedden, plan­ten­bakken, noem maar op. Ook is het de gewoonte dat de deel­ne­mers elkaar helpen. Wat de een niet kan, kan de ander juist heel goed. Behalve een leuke regel­maat in je leven levert het ook nog leuke contacten met andere mensen op!

Voor wie? Heb je een indi­catie voor WMO of WLZ of denk je dat je voor dagbe­ste­ding in aanmer­king komt? Bel 0595 - 401 956 voor meer infor­matie. Langs­gaan kan natuur­lijk ook, het adres is Stati­ons­straat 8 in Zoutkamp.

Over Diever­do­atsie

"In ons pand aan de Stati­ons­straat in Zout­kamp trachten we moge­lijk­heden van mensen, met of zonder een beper­king, slim te verbinden. Dit proberen we door ze een zinvolle dagbe­ste­ding te geven. Dit kan door lekker samen bezig te zijn, alleen bezig te zijn of mee te helpen in onze winkel met leuke boeken, tijd­schriften en lande­lijke woon­ac­ces­soires en gerestylde meubels. Altijd onder deskun­dige bege­lei­ding. Ook hebben we een mooie grote werkplaats.

Op verzoek van onze cliënten hebben we een ruimte voor hout­be­wer­king inge­richt. Boven­dien merken we dat er steeds meer vraag is naar zelf­ge­maakte of opge­knapte meubelen. In onze werk­plaats kun je bijvoor­beeld houten meubelen ontwerpen én maken of opknappen. Zoals tafel­tjes, stoel­tjes, butler trays, side-tables en houten bankjes. Daar­naast knap je bestaande houten meubels op door ze te schuren en af te lakken. En het is een uitda­ging om ieder meubel­stuk te voor­zien van een crea­tief extraatje!"

Het doel van hout­be­wer­king bij Dieverdoatsie
• het aanleren van nieuwe vaardigheden;
• arbeidstraining;
• struc­tuur voor je dag en werk;
• sociale contacten aangaan en onderhouden;
• zinvolle dagbesteding;
• om te ontspannen en voor de gezelligheid;
• het vergroten van crea­tieve vaardigheden;
• het vergroten van je eigenwaarde;
• een werk­re­latie opbouwen met anderen;
• het leren geven en ontvangen van posi­tieve feedback
en het leren maken en naleven van afspraken.

De producten die je gemaakt hebt, kunnen worden verkocht in onze eigen winkel. In onze werk­plaats hebben we plek voor maxi­maal 4 personen per dag.

Meer infor­matie

Bezoek voor meer infor­matie - en een impressie van wat men zoal maakt - de website en de Facebook­pa­gina van Dieverdoatsie!