Oude foto’s en verhalen van Lauwersoog gezocht

maandag 26 november 2018

Oude foto’s en verhalen van Lauwersoog gezocht

Op zaterdag 11 mei zal op Lauwersoog wederom de Dag van de Garnaal plaats­vinden. En deze editie wordt wel heel speciaal: Lauwersoog bestaat name­lijk in het voor­jaar van 2019 exact 50 jaar. Voor de Stich­ting Promotie Lauwersoog reden genoeg om extra uit te pakken. Zo is er naast alle acti­vi­teiten ook een expo­sitie met als thema "50 jaar Lauwersoog". 

De aanleg van de dijk, haven en sluizen in 1969 heeft nog al wat impact gehad op de regio. Zo moest nood­ge­dwongen de visse­rij­haven uit Zout­kamp verhuizen en werd de Lauwerszee inge­ruild voor het Lauwersmeer.

Voor het samen­stellen van de expo­sitie is de orga­ni­satie op zoek naar oude foto’s en verhalen van deze gebeur­tenis. Zowel oudere als recente foto’s zijn van harte welkom.

De orga­ni­satie verzoekt je om enkel scans - mini­maal 150 DPI en in het origi­nele formaat - van foto’s in te sturen en even­tueel aan te geven wie er op de foto's staan afge­beeld. Ook een tele­foon­nummer vermelden is handig voor het geval de orga­ni­satie vragen heeft en je uit wil nodigen voor de opening van de expositie.

Doe je mee?

Stuur jouw inge­scande foto('s) die kleiner zijn dan 5 MB vóór maandag 1 april naar info@promotielauwersoog.nl. Wil je meer­dere foto's inzenden óf foto's die groter zijn dan 5 MB, maak dan gratis gebruik van WeTransfer.

Je ontvangt uiter­lijk een week na de slui­tings­datum bericht of jouw foto onder­deel van de expo­sitie gaat worden. Stich­ting Promotie Lauwersoog zal een selectie van de inge­zonden foto's tonen.

Dag van de Garnaal

De Dag van de Garnaal in de haven van Lauwersoog word volgend jaar gehouden op zaterdag 11 mei, gelijk­tijdig met de Redding­bootdag van de KNRM. De dag begint om 10:00 uur en eindigt om 17:00 uur. Met dertig­dui­zend bezoe­kers is de Dag van de Garnaal een topat­tractie in Noord Nederland.

Bezoek voor meer infor­matie de website www.dagvandegarnaal.nl !

Foto: De sluizen op Lauwersoog | © Jan van der Veen
Tekst: © Jan Beets