donderdag 6 september 2018

Oudne­der­landse sprookjes voor jong en oud tijdens Trijntje Soldaat­s­fes­tival in Ezinge

Het is bijna zover: de viering van het Trijntje Soldaat­s­fes­tival dat tijdens het week­einde van 15 en 16 september in Ezinge plaats­vindt. De beste vertel­lers uit Neder­land en België komen naar Ezinge om de verhalen te vertellen die Trijntje Soldaats in de periode van 1800 tot 1804 verhaalde aan kinderen in Ezinge. Eén van die kinderen, Gerrit Jan Arends, schreef ze op in een schriftje. Het waren er zeven­tien, waarvan er één, het zestiende, niet was voltooid. Achteraf bleken het de eerste opge­te­kende Neder­landse sprookjes te zijn die nog werden opge­schreven voordat de Gebroe­ders Grimm en Andersen hun sprookjes optekenden.

In Ezinge is het afge­lopen jaar veel aandacht geweest voor Trijntje Soldaats. Het aanstaande festival - dat wordt geor­ga­ni­seerd door de Stich­ting Vertellus en de Werk­groep Trijntje Soldaats -  wordt daarvan het abso­lute hoogtepunt.

Op de avond van zaterdag 15 september is er een avond­vul­lend programma dat om 17:30 uur begint in Museum Wier­den­land met een Oudhol­landse maal­tijd zoals die rond 1800 werden bereid. Voor de heden­daagse mens, die bekend is met keukens van over de hele wereld en die daar­naast ook wel geniet van fast­food, wordt zo'n maal­tijd een eye-opener.

Hierna houdt Theo Meeder, hoog­le­raar volks­ver­halen (RUG), een inte­res­sante lezing over het feno­meen Trijntje Soldaats. Trijntje werd in 1749 in Ezinge geboren als Trijntje Alberts. In 1787 trouwde ze met een Duitse soldaat die in het Neder­landse leger diende. Daar­door kreeg ze de bijnaam Soldaats. Na verloop van een aantal jaren ging ze met hem mee naar zijn vader­land. Samen met hem kreeg ze twee kinderen. Helaas duurde het huwe­lijk niet lang. De vroeg­tij­dige dood van de Duitser zorgde er voor dat ze alleen kwam te staan. Door heimwee gedreven, keerde ze terug naar haar geboor­te­dorp waar ze hertrouwde en waar ze als huis­naai­ster aan de slag ging in het gezin van weduw­naar Gerrit Arends. Een van zijn kinderen, Gerrit Jan, schreef de verhalen op.

In 1928 verscheen er een schit­te­rende uitgave van de verhalen van Trijntje Soldaats. Deze was verzorgd door twee Ploeg­leden van het eerste uur: Johan Dijkstra (hout­snedes) en H.M. Werkman (uitgever).

Echte verha­len­ver­tel­lers bezorgen de gasten daarna een avond die ze niet gemak­ke­lijk zullen vergeten. Verspreid over een aantal huis­ka­mers in het dorp worden tijdens twee programma's acht verhalen verteld, twee per programma. Het zijn verhalen die Trijntje rond 1800 in Ezinge vertelde.

Verha­len­fes­ti­vals genieten in de huidige tijd, waarin zo veel digi­taal gaat, een grote populariteit

In Ezinge zijn in het eerste programma de volgende van Trijntje te horen: 5: De man, die 100 gulden had, door Eric Borrias, 15: De schipper, die schip­breuk leed, door Tineke Neijman 3: Het Vissers­schip door Toos Lich­ten­berg, met muzi­kale bege­lei­ding door Jelke Smit en 17: Drie Keizer­lijke Soldaten met Verlof, door Veerle Ernal­steen uit België. Tijdens het tweede programma gaat het om de volgende verhalen: 9: De Heer en de Juffrouw, die altijd van mening verschillen, door Eric van Dort, 11: De Koopman, die met zijn Paard op Reis ging, door  Bastiaan de Zwitser, 8: De Man uit Noord Duits­land door Kaj v..d. Plas, met muzi­kale bege­lei­ding door Niels Kooistra en 1: Grootoog en Kleinoog door Fré Schreiber.

Na afloop is er gele­gen­heid om nog wat te drinken in Museum Wier­den­land. De vertel­lers zijn hierbij ook aanwezig.

Tijdens de middag van zaterdag 15 september kan men overi­gens nog deel­nemen aan verschil­lende acti­vi­teiten in Museum Wier­den­land waar ook een mini­ten­toon­stel­ling rond Trijntje Soldaats is ingericht.

De middag van zondag 16 september is voor fami­lies en kinderen. Deze wordt gehouden in Museum Wier­den­land. Leer­lingen van zeven basis­scholen uit Winsum, Garn­werd, Zuid­horn en natuur­lijk Ezinge hebben een slot geschreven aan de 16e niet voltooide vertel­ling. Het gaat daarbij om een prinses die wilde trouwen met een man met een blauw­bonte baard. Het zijn prach­tige verhalen geworden die door de kinderen zelf worden voor­ge­lezen. Daar­naast luis­terden ze naar verhalen van ouderen in de omge­ving. Die verhalen zijn ook opge­schreven en ook die worden verteld. Verder zijn tijdens de zondag­middag de echte verha­len­ver­tel­lers ook nog van de partij. Het gaat tijdens die middag steeds om programma's die een uur duren. Aanvangs­tijden: 13:00, 14:00 en 15:00 uur.

De kosten voor het diner bedragen € 17,50 en voor de avond­ver­tel­lingen € 10,00. De programma's op de zondag­middag zijn gratis te bezoeken! Reser­veren is moge­lijk via www.vertellus.nl.

Foto: © Museum Wierdenland

Lauwersland Online - Ekster Mode en Wonen - Leens© Ekster Mode en Wonen
Lauwersland Online - Knol Leens - Accessoires & Onderdelen - Leens
Lauwersland Online - Adventurepark Waddenfun - Wehe - den Hoorn
Lauwersland Online - Autoservice Pont - Leens
Lauwersland Online - Rijwiel Centrum Penninga - Grijpskerk
't Ailand - Lauwersoog
Groeneveld Kozijnen - Grijpskerk
Da's ja goud - UITagenda van Het Hogeland & omstreken
Lauwersland Online - Autobedrijf Iwema - Noordhorn
Accountantskantoor Van der Til - Oldekerk
Lauwersland Online - Drukkerij Hekkema - Zuidhorn
Lauwersland Online - Kraamzorg Westerkwartier - Zuidhorn
Lauwersland Online - Balk Zalencentrum - Zuidhorn
Lauwersland Online - Bos Men&Women - Zuidhorn
Lauwersland Online - Gert Jan van Ark Juweliers - Zuidhorn
Lauwersland Online - "Advertentieblad Zaken die uw aandacht vragen"
Lauwersland Online - Autocentrum Snip - Doezum© Auto­cen­trum Snip
Lauwersland Online - Vakantiebungalow De Zandgors - Hollum - Ameland
Lauwersland Online - Vakantiebungalow De Veldgors - Ballum
Lauwersland Online - Snip Auto 2000 - Grootegast© Snip Auto 2000
Lauwersland Online - Autobedrijf Harry Kremer - Uithuizen© Lauwers­land Online
Lauwersland Online - Groeneveld Kozijnen - Grijpskerk
Lauwersland Online - De Horizon slapen in hutten - Molenrij
Lauwersland Online - Museum Wierdenland - Ezinge© Museum Wierdenland
Lauwersland Online - Sportvisserij Tender - Lauwersoog© Sport­vis­serij Tender
Lauwersland Online - Tuk Tuk Lauwersoog - Lauwersoog© Lauwers­land Online
Lauwersland Online - Ton Medendorp tuinmachines - Uithuizen© Lauwers­land Online
Lauwersland Online - Autoschadeherstelbedrijf Dijksterhuis - Uithuizen
Lauwersland Online - Het Warfhoeske - Warfhuizen© Siegrid Hekma
Lauwersland Online - Landgoed Verhildersum - Leens© Lauwers­land Online
Lauwersland Online - Ambachtelijke Bakkerij Peters - Leens© Lauwers­land Online
Lauwersland Online - Nou Nòg Mooier! - Warfhuizen
Lauwersland Online - Vakantiebungalow De Duingors - Hollum - Ameland
Lauwersland Online - Vakantiebungalow De Weidegors - Ballum - Ameland