LAUWERSLAND ONLINE - PASEN OP MOLEN HOLLANDS WELVAART IN MENSINGEWEER

Pasen op molen Hollands Welvaart in Mensingeweer

Ondanks dat de molen wegens restau­ra­tie­werk­zaam­heden nog niet kan draaien, zal molen Hollands Welvaart in Mensin­ge­weer op Eerste en Tweede Paasdag zoals gebrui­ke­lijk het lente­sei­zoen fees­te­lijk inluiden. 

Zondag­middag gebeurt dit met live muziek van Tria Martina uit Eenrum met de muzi­kanten Martina Huinder, Jelmer Dijkstra en Theo Onnes. Zij zullen prach­tige blues- en soul­co­vers ten gehore brengen. Paas­maandag is het de beurt aan streek­taal­trio Magwel uit Middel­stum die de middag zullen opvro­lijken met hun aanste­ke­lijke muziek en stem­mige samen­zang. Henk en Anne­marie Aikema met contra­bas­sist Henk de Vries zijn inmid­dels een jaar­lijks weer­ke­rend genoegen met Pasen.

Natuur­lijk wordt door alle vrienden en lief­heb­bers van molen Hollands Welvaart reik­hal­zend uitge­keken naar de dag - in de loop van dit voor­jaar - dat de molen weer zal kunnen draaien. Ook al zijn de wieken nu nog in restau­ratie, de paas­vreugde zal er niet minder om zijn. Wellicht is er toch een mole­naar die belang­stel­lenden kan bege­leiden op hun verken­nings­tocht. Anders is er de paas­haas wel! In de molen zullen kachel­tjes de kilte verjagen, molen­dames zullen zorgen voor een gezel­lige paas­sfeer met allerlei paas­lek­kers en in de kinder­hoek liggen de paas­kleur­platen te wachten op jeug­dige kunste­naars in spé.

De molen is vanaf komend weekend tot november elke feest-, molen- en zondag geopend van 10:00 tot 17:00 uur.


Molen Hollands Welvaart
Molenweg 10
9961 PD Mensingeweer

Datum: zondag 1 en maandag 2 april 2018
Tijd: 10:00 - 17:00 uur

Bezoek voor meer infor­matie de website www.molenmensingeweer.com !

Foto: © Molen Hollands Welvaart