zaterdag 20 oktober 2018

Peuter­speel­zaal Onder­dendam offi­cieel geopend

Onder luid hoera­ge­roep van peuter­stem­me­tjes werd vrij­dag­och­tend 19 oktober de Peuter­speel­zaal Onder­dendam offi­cieel geopend door peuters zelf en hun juf Alet Doesburg.

De peuter­speel­zaal wordt al druk bezocht sinds september 2017. Eerst in het voor­ma­lige school­ge­bouw van basis­school De Haven en sinds mei 2018 in het dorps­huis van Onder­dendam. Maar de vrij­wil­li­gers achter Stich­ting Onder­dendam speelt - de initi­a­tief­ne­mers van de peuter­speel­zaal - hadden het tot nu toe zo druk dat het van een offi­ciële opening nog niet was gekomen.

Gedragen

Jolanda Dijk­huis, dorpen­co­ör­di­nator gemeente Bedum, was bij de opening. Ze sprak de bestuurs­leden van Stich­ting Onder­dendam Speelt lovend toe over het werk dat ze de afge­lopen twee jaren hebben verzet. Dijk­huis zei het bijzonder te vinden om te zien tot welke daad­kracht bewo­ners samen in staat zijn. "Waar een klein dorp groot in kan zijn."

"De betrok­ken­heid bij de peuter­speel­zaal is vanaf het eerste uur groot.", zegt Roos Kotterer, voor­zitter van Stich­ting Onder­dendam Speelt. En dat is direct de reden van het succes van de peuter­speel­zaal meent ze. "Zonder alle ouders en enthou­si­aste vrij­wil­li­gers en ook de hulp van mensen als Jolanda Dijk­huis, zou de peuter­speel­zaal niet bestaan. Het is heel bijzonder om te zien hoe dit gedragen wordt door iedereen in en buiten ons dorp."

Nadat alle peuters samen met juf Alet Does­burg het nieuwe naam­bord van de peuter­speel­zaal onthulden, werd de rest van de ochtend feest­ge­vierd in de peuter­speel­zaal en gymzaal van het dorpshuis.

Bezoek voor meer infor­matie de website www.onderdendamspeelt.nl !

Foto's: © Martijn Heemstra | Tekst: © Saffira Rijkee