Pleegouders op het Hogeland in het zonnetje gezet

donderdag 1 november 2018

Pleeg­ou­ders op het Hoge­land in het zonnetje gezet

Pleeg­ou­ders op het Hoge­land ontvangen de komende week van hun gemeente - in het kader van de Week van de Pleeg­zorg - een verrassingsmand. 

De Week van de Pleeg­zorg duurt van woensdag 31 oktober tot en met woensdag 7 november. In die week delen de vier verant­woor­de­lijke wethou­ders voor jeugd­zorg in de gemeenten Bedum, De Marne, Winsum en Eems­mond verras­sings­manden uit aan pleeg­ou­ders in hun gemeente.

Op het Hoge­land zijn er ruim 60 pleeg­ge­zinnen die hun hart en huis open­stellen voor een kind dat niet meer thuis kan wonen. De wethou­ders zetten de pleeg­ou­ders in het zonnetje door hen een verras­sings­mand aan te bieden als blijk van waar­de­ring voor hun zorg en taak die ze op zich genomen hebben.

Wethouder Menne van Dijk van de gemeente Bedum mocht het spits afbijten en verraste op woens­dag­och­tend 31 oktober de familie Dwars­huis in Bedum. Menne van Dijk: "Pleeg­ou­ders vinden het vaak vanzelf­spre­kend, maar dat is het zeker niet. Er wordt meer en meer een beroep op iedereen gedaan om er voor elkaar te zijn. Inwo­ners die iets voor een ander bete­kenen, kwets­bare kinderen in dit geval, verdienen onze waardering."

Een aantal pleeg­ou­ders krijgt de verras­sings­mand persoon­lijk uit handen van de wethouder van hun gemeente. Niet alle pleeg­ou­ders willen op deze manier in de schijn­wer­pers staan en zij ontvangen de verras­sings­mand via een andere weg.

Infor­ma­tie­avond op dinsdag 13 november

Naast deze waar­de­ring worden rondom de Week van de Pleeg­zorg een aantal andere acti­vi­teiten geor­ga­ni­seerd. "We willen ook aandacht creëren voor pleeg­zorg en onze inwo­ners inspi­reren na te gaan of het ook iets voor hen zou kunnen zijn. Er is nog steeds behoefte aan meer pleeg­ge­zinnen. Samen met de vier pleeg­zor­gor­ga­ni­sa­ties in de provincie Groningen orga­ni­seren we op dinsdag 13 november een infor­ma­tie­avond over pleeg­zorg. De avond ervoor - op maandag 12 november - is er een mini-sympo­sium voor pleeg­ou­ders en gemeen­te­amb­te­naren waar zij van elkaar kunnen leren. We hebben te maken met veel regel­ge­ving. Het is belang­rijk dat we elkaar leren kennen en weten waar we dage­lijks mee te maken hebben. Samen moeten we zorgen voor deze kwets­bare groep.", licht Menne van Dijk toe.

Gemeenten en pleegzorg

De gemeenten zijn verant­woor­de­lijk voor de uitvoe­ring van de Jeugdwet. Daarmee zijn de gemeenten verant­woor­de­lijk geworden voor vrijwel de gehele jeugd­zorg en jeugd­hulp­ver­le­ning. Hier­onder valt ook pleegzorg.

Pleeg­ou­ders

Er is nog steeds behoefte aan meer pleeg­ge­zinnen. Soms kan een kind een tijdje niet meer thuis wonen, of hele­maal niet meer bij ouders opgroeien omdat de ouders niet voor hun kind kunnen zorgen. De pleeg­zor­gor­ga­ni­sa­ties die in de provincie Groningen actief zijn (Elker Pleeg­zorg, Timon, Leger des Heils en William Schrikker), zijn altijd op zoek naar nieuwe pleeg­ou­ders die een plek hebben in huis en hart.

De Week van de Pleeg­zorg duurt van woensdag 31 oktober tot en met woensdag 7 november. 

Foto: © Herman Spier | Tekst: © Claudia Brink