Plein­markt bij Woon­zorg­cen­trum Viskenij in Baflo

Op zaterdag 9 juni wordt er op het plein vóór Woon­zorg­cen­trum Viskenij in Baflo een gezel­lige markt gehouden.

Er zijn twee­de­hands spullen, boeken en kleding te koop. Ook zijn er kado­ar­ti­kelen te koop die door de hobby­groep gemaakt zijn. Verder liggen er mooie door de bewo­ners gemaakte kaarten. Natuur­lijk is er ook gele­gen­heid en ruimte om gezellig koffie en thee te drinken, met wat lekkers erbij.

Hebt u bruik­bare spullen over die u kwijt wilt? de orga­ni­satie houdt zich aanbe­volen. De spullen, met uitzon­de­ring van (tuin)meubelen en matrassen, kunnen afge­le­verd worden bij Woon­zorg­cen­trum Viskenij. Vragen? stuur een e-mail naar: j.t.werkman-afman@dehoven.nl.

De opbrengst van deze markt wordt bestemd voor acti­vi­teiten voor en met de bewo­ners. Iedereen is van harte welkom en de orga­ni­satie en bewo­ners hopen veel belang­stel­lenden te mogen begroeten!


Woon­zorg­cen­trum Viskenij
Gebroe­ders Goot­jes­straat 2
9953 PW Baflo

Datum: zaterdag 9 juni 2018
Tijd: 13:00 - 16:00 uur