"Let the amazing vocal perfor­mance of Mr. Staal now carry you away"
Art Garfunkel

"It‘s his voice not least his song­wri­ting ability that really shines throug­hout"
Gilbert ’O Sullivan

dinsdag 16 oktober 2018

Roon Staal geeft concert in de kerk van Zuurdijk

Zanger en compo­nist Roon Staal toert deze maand met een nieuw programma langs 17 loca­ties in Neder­land. Op vrijdag 26 oktober geef hij een concert in de kerk van Zuur­dijk. Tijdens deze tour zal een nieuw album uitkomen!

Staal, die onlangs fraai gere­cen­seerd werd door Jacques d'Ancona en eerder al goede kritieken ontving van grote namen zoals Art Garfunkel en Gilbert O'Sullivan, heeft een authen­tieke en intri­ge­rende perfor­mance en weet een steeds breder publiek te bereiken die zijn inmid­dels vele CD releases weten te vinden.

Ontdaan van glamour en show wisselt hij met behulp van zijn soepele tenor-stem zeggings­kracht en inhoud af met tedere melo­dieën en dan weer royaal piano­spel. In 2011 nog geno­mi­neerd voor een musical award voor zijn rolver­tol­king van Peter Koot in de musical Petti­coat en met veel eerder (2002) nog zijn hoofdrol in de rock-opera (!) Tommy van rock-group The Who in een productie van het Konink­lijke Lucht­macht orkest, trad Staal ook op in het voor­pro­gramma van de legen­da­ri­sche Art Garfunkel (Simon&Garfunkel) die Staal als zijn protégé koestert.

Ook geeft hij optre­dens in het verre Oosten van Rusland (Vladi­vo­stok) en Japan. In november reist hij opnieuw af naar Azië voor een nieuw concert in laatst genoemd land.

Songs die Staal speelt op zijn concerten zijn eigen werken zoals Promise, Als Je Mij Zoekt en Weet Waarom Je Leeft die diep­gang geven aan het concert en onthullen waarom hij aan de Univer­si­teit van Amsterdam de bachelor studie Wijs­be­geerte heeft gevolgd. Maar dit zijn versie­ringen in een breed reper­toire door de Westerse muziek heen waarin klas­sieke stukken (Pie Jesu, Parel­vis­sers, Panis Ange­licus) worden afge­wis­seld met bekende songs van onder anderen The Beatles, Paul Simon, John Denver of van Neder­landse grond, Boude­wijn de Groot. Staal schuwt uiter­sten niet: Zo wordt zelfs Ozzy Osbourne uit de kast gehaald met Dreamer - dat hij ooit in Holly­wood opnam met producer Jim Ervin. Of een crooner zoals Moon River of Blue Moon maken het dat de avond divers is.

Foto's: © Roon Staal

Kerk Zuur­dijk

Hoofdweg 43
9966 VB Zuurdijk

Datum: vrijdag 26 oktober 2018
Tijd: 20:00 uur (kerk open vanaf 19:30 uur)

Kosten: € 15,00 per persoon

De gehele tour­lijst is te vinden op www.roonstaal.com/concerten. Kaarten zijn daar online te reser­veren of via 06 - 3002 5992 en kosten € 15,00 per stuk.