Lauwersland Online - Samen plezier beleven aan de voorbereiding van Carnaval

Samen plezier beleven aan de voor­be­rei­ding van Carnaval

In Kloos­ter­buren is dit jaar wel een heel bijzon­dere groep bezig met het bouwen van een wagen voor de grote Carna­vals­op­tocht op zondag 11 februari. Offi­cieel vallen ze niet onder de cate­gorie wagens, maar grote groepen. Voor de makers is dat echter niet van belang, het is hún wagen.

Sinds eind 2016 wonen in Olde Heem de oude bewo­ners, een nieuwe groep ouderen, maar ook de jongeren van Nije Heem, jonge mensen met een beper­king die onder­steu­ning nodig hebben bij het zelf­standig wonen. De jongste telg in Olde Heem is de kinder­op­vang Lutje Heem. Met zijn drieën bouwen ze de wagen "Olde Heem op de kop", ieder naar eigen kunnen en belangstelling.

Weken­lang stond een groot kopje in de grote zaal. Lang­zaam werd dit kopje delfts-blauw met een afbeel­ding van alle facetten van de over­koe­pe­lende dorps­co­ö­pe­ratie Klooster&Buren. Rond het kopje werd genaaid, geplakt, hoedjes en maskers geschil­derd, maar het meest belang­rijke: heel veel plezier gemaakt. Oud en jong heeft zijn aandeel aan de wagen geleverd.

Zondag lopen de trotse makers en vrij­wil­li­gers mee in de optocht. Of ze in de prijzen vallen doet er niet toe. De grootste prijs is al binnen: in Olde Heem wonen en werken mensen die een gemeen­schap vormen, waar het goed toeven is en met elkaar zijn ze onder­deel van het grote geheel: Kloos­ter­buren en omgeving.

Zater­dag­morgen komen Prins Henk 1 met zijn adju­dant Harry en de Raad van Elf naar Olde Heem voor kovviecarnaval.

Bezoek voor meer infor­matie over Carnaval in Kloos­ter­buren de website www.oldeclooster.nl !