Lauwersland Online - Samenwerkende partijen zetten in op draagvlak ontwerp Werelderfgoedcentrum Waddenzee

woensdag 10 oktober 2018

Samen­wer­kende partijen zetten in op draag­vlak ontwerp Werel­derf­goed­cen­trum Waddenzee

Voor de zomer heeft het ontwerp­be­stem­mings­plan voor het Werel­derf­goed­cen­trum Waddenzee ter inzage gelegen bij de gemeente De Marne. Naar aanlei­ding hiervan zijn acht ziens­wijzen inge­diend. Vijf van de inge­komen ziens­wijzen zijn afkom­stig van natuur­or­ga­ni­sa­ties, vaar­re­cre­atie en onder­ne­mers. Drie zijn afkom­stig van parti­cu­lieren. Gemeente De Marne heeft kennis genomen van de inhoud van de ziens­wijzen en gecon­sta­teerd dat er draag­vlak is  voor de reali­satie van het Werel­derf­goed­cen­trum maar niet voor het gekozen ontwerp.

Tijd voor dialoog

Er wordt nu tijd genomen voor een dialoog om plan­aan­pas­singen en vari­anten te verkennen. Deze dialoog wordt gevoerd door de Stich­ting Werel­derf­goed­cen­trum en gemeente De Marne met de indie­ners. De provincie Groningen, Staats­bos­be­heer en Exploi­ta­tie­maat­schappij haven Lauwersoog blijven actief betrokken voor wat betreft het vervolg.

Bereik­baar­heid ondernemers

De afvaar­di­ging van de vaar­re­cre­atie en onder­ne­mers hebben in hun ziens­wijzen aange­geven ook te vrezen voor de bereik­baar­heid en de verkeers­toe­name in de haven. Niet alleen voor het weg- maar ook voor het vaar­ver­keer. Het bureau Sweco heeft dit seizoen daarom een inven­ta­ri­satie gemaakt van de verkeers­si­tu­a­ties en aanbe­ve­lingen gedaan, met name op het gebied van infra­struc­tu­rele aanpas­singen. Bij de reali­satie van het Werel­derf­goed­cen­trum ligt ook de opgave om te zorgen voor voldoende parkeer­ge­le­gen­heid. Naar aanlei­ding van deze aanbe­ve­lingen wil het College de vast­stel­ling van het geac­tu­a­li­seerde verkeers- en parkeer­be­leid loskop­pelen van de vast­stel­ling van het bestem­mings­plan Waddenkwartier.

Draag­vlak als belang­rijke randvoorwaarde

Het College van de gemeente De Marne  heeft  bij de Raad aange­geven de vast­stel­ling van het bestem­mings­plan Waddenkwar­tier op te schorten in afwach­ting van de uitkomst van de dialogen. Tijd die genomen wordt omdat draag­vlak bij alle betrok­kenen een belang­rijke voor­waarde is voor de reali­satie van het Werelderfgoedcentrum.

Foto: © Dorte Mandrup | Tekst: © Gemeente De Marne

Lauwersland Online - Ekster Mode en Wonen - Leens© Ekster Mode en Wonen
Lauwersland Online - Knol Leens - Accessoires & Onderdelen - Leens
Lauwersland Online - Adventurepark Waddenfun - Wehe - den Hoorn
Lauwersland Online - Autoservice Pont - Leens
Lauwersland Online - Rijwiel Centrum Penninga - Grijpskerk
't Ailand - Lauwersoog
Groeneveld Kozijnen - Grijpskerk
Da's ja goud - UITagenda van Het Hogeland & omstreken
Lauwersland Online - Autobedrijf Iwema - Noordhorn
Accountantskantoor Van der Til - Oldekerk
Lauwersland Online - Drukkerij Hekkema - Zuidhorn
Lauwersland Online - Kraamzorg Westerkwartier - Zuidhorn
Lauwersland Online - Balk Zalencentrum - Zuidhorn
Lauwersland Online - Bos Men&Women - Zuidhorn
Lauwersland Online - Gert Jan van Ark Juweliers - Zuidhorn
Lauwersland Online - "Advertentieblad Zaken die uw aandacht vragen"
Lauwersland Online - Autocentrum Snip - Doezum© Auto­cen­trum Snip
Lauwersland Online - Vakantiebungalow De Zandgors - Hollum - Ameland
Lauwersland Online - Vakantiebungalow De Veldgors - Ballum
Lauwersland Online - Snip Auto 2000 - Grootegast© Snip Auto 2000
Lauwersland Online - Autobedrijf Harry Kremer - Uithuizen© Lauwers­land Online
Lauwersland Online - Groeneveld Kozijnen - Grijpskerk
Lauwersland Online - De Horizon slapen in hutten - Molenrij
Lauwersland Online - Museum Wierdenland - Ezinge© Museum Wierdenland
Lauwersland Online - Sportvisserij Tender - Lauwersoog© Sport­vis­serij Tender
Lauwersland Online - Tuk Tuk Lauwersoog - Lauwersoog© Lauwers­land Online
Lauwersland Online - Ton Medendorp tuinmachines - Uithuizen© Lauwers­land Online
Lauwersland Online - Autoschadeherstelbedrijf Dijksterhuis - Uithuizen
Lauwersland Online - Het Warfhoeske - Warfhuizen© Siegrid Hekma
Lauwersland Online - Landgoed Verhildersum - Leens© Lauwers­land Online
Lauwersland Online - Ambachtelijke Bakkerij Peters - Leens© Lauwers­land Online
Lauwersland Online - Nou Nòg Mooier! - Warfhuizen
Lauwersland Online - Vakantiebungalow De Duingors - Hollum - Ameland
Lauwersland Online - Vakantiebungalow De Weidegors - Ballum - Ameland