LAUWERSLAND ONLINE - Schilderworkshop voor kinderen in Museum Wierdenland in Ezinge

Schil­der­work­shop voor kinderen in Museum Wier­den­land in Ezinge

Op zondag 1 juli wordt in het kader van de Ploeg­ten­toon­stel­ling in Museum Wier­den­land in Ezinge een schil­der­work­shop voor kinderen gegeven. En vooral: schil­deren in kleur!

De "gewone" kleuren zoals rood, geel, groen en blauw zijn al mooi, maar als je ze gaat mengen ontstaan er zomaar nieuwe kleuren. Tijdens de work­shop krijg je eerst een rond­lei­ding door de tentoon­stel­ling over de schil­ders van De Ploeg. Daarna komt iemand iets vertellen over wat kleuren nu precies zijn.

Vervol­gens ga je zelf - in kleur natuur­lijk - een kunst­werk maken op A3 formaat en dat wordt vast en zeker wat geklieder, dus trek vooral niet je mooiste kleren aan. Heb je je kunst­werk klaar en is het voldoende droog? dan mag je het mee naar huis nemen en een mooi plekje geven.


Museum Wier­den­land
Van Swin­de­renweg 10
9891 AD Ezinge
tele­foon: 0594 - 621 524

Datum: zondag 1 juli 2018
Tijd: 14:00 - 16:00 uur

Kosten: deel­name is gratis bij een bezoek aan het museum
Leef­tijd: de schil­der­work­shop is geschikt voor kinderen vanaf zes jaar

Bezoek voor meer infor­matie de website www.wierdenland.nl !


Museum Wier­den­land

in Ezinge richt zich op de verhalen over het land­schap en de cultuur van terpen en wierden in het noor­de­lijk Wadden­kust­ge­bied. Speciale aandacht is er voor het oudste cultuur­land­schap van Neder­land – het Nati­o­naal Land­schap Middag-Humster­land en de wierde Ezinge.

Arche­o­lo­gi­sche vond­sten tonen hoe de mensen op de wierde leefden in de IJzer­tijd, Romeinse tijd en in de Middel­eeuwen. Een bijzon­dere vinding uit de wierde De Bouwerd, het dubbele paar­den­graf met hond, is één van de spec­ta­cu­laire vond­sten uit de Groninger archeologie.

Regel­matig worden er acti­vi­teiten en, jaar­lijks, tentoon­stel­lingen passend bij de hier­boven genoemde aandachts­punten georganiseerd.

Sinds eind oktober 2012 mag het zich gere­gi­streerd museum noemen, opge­nomen in het lande­lijk Museumregister.

Openings­tijden en entree

Museum Wier­den­land is geopend van dinsdag tot en met zondag. Van november tot en met maart van 13:00 tot 17:00 uur en van april tot en met oktober van 11:00 tot 17:00 uur. Het museum is ook geopend op Tweede Paasdag, Tweede Pink­sterdag en Tweede Kerstdag. Op Eerste Kerstdag en tijdens Oud en Nieuw is het museum gesloten. Groepen kunnen buiten de openings­tijden geboekt worden.

De entree bedraagt € 5,- voor volwas­senen en € 2,50 voor kinderen. Bezit­ters van een Muse­um­kaart hebben gratis toegang!