SKSG-kinderen schitteren op de planken van MartiniPlaza

vrijdag 2 november 2018

SKSG-kinderen schit­teren op de planken van MartiniPlaza

Op woensdag 31 oktober vond in Mart­i­ni­P­laza in de stad Groningen "SKSG Got Talent" plaats. Dit jaar was het thema "115 jaar SKSG". Tijdens het lustrum­jaar van de oudste Groningse kinder­op­vang­or­ga­ni­satie schit­terden de kinderen op én naast het podium voor hun ouders en groot­ou­ders. Een unieke erva­ring die ze hun leven lang niet gaan vergeten.

Met behulp van een spec­ta­cu­laire tijd­ma­chine lieten de kinderen de bezoe­kers een meesle­pende reis door de tijd maken. Tijdens de voor­stel­ling kwamen veel onder­werpen aan de orde, vari­ë­rend van de Waters­nood­ramp en het eerste Jeugd­jour­naal tot het eerste homo­hu­we­lijk. De kinderen vertolkten de verschil­lende scènes met een aanste­ke­lijk enthou­si­asme. Het plezier spatte er vanaf! Voor de bezoe­kers was het een genot om naar te kijken en leek het alsof er bij de kinderen van plan­ken­koorts geen sprake was.

De BSO-kinderen verzorgden alles rond de voor­stel­ling zelf: van de ontvangst tot de hapjes en van zang en dans tot het decor. Ze hebben keihard gewerkt om de voor­stel­ling tot een succes te maken. "Het was fantas­tisch om te zien hoe alle kinderen hun tijd­perk tot leven brachten. De decors en rekwi­sieten waren prachtig, de zelf­ge­maakte hapjes in de pauze smaakten heer­lijk en de gast­heren en -dames  zorgden voor een warm onthaal.", aldus Hannah, een enthou­si­aste bezoekster.

Halver­wege de show heeft de 11-jarige kinder­bur­ge­meester Jouayria een cheque met het prach­tige bedrag van € 2707,10 aan het Wereld Natuur Fonds over­han­digd. Afge­lopen jaar hebben de kinderen van SKSG dit bedrag voor ze inge­za­meld. De show werd afge­sloten met de primeur van de video­clip van het fees­te­lijke SKSG-lied, natuur­lijk door en met de kinderen gemaakt.

SKSG Got Talent is een jaar­lijks terug­ke­rend evene­ment van SKSG. Elk jaar heeft de voor­stel­ling een ander karakter: zo werd vorig jaar de musical "Sneeuw­witje" gespeeld. Het evene­ment is één van de manieren van SKSG om kinderen van jongs af aan met kunst en cultuur in aanra­king te brengen.

Foto: © B-visuals