Lauwersland Online - Speuren naar sporen uit het verleden op Landgoed Verhildersum in Leens

woensdag 3 oktober 2018

Speuren naar sporen uit het verleden op Land­goed Verhil­dersum in Leens

Okto­ber­maand Kinder­maand én Maand van de Geschie­denis: twee evene­menten waarbij er op Land­goed Verhil­dersum in Leens voor kinderen en hun (groot)ouders allerlei extra’s te doen is!

De dienst­meisjes van de borg geven op woensdag 24 oktober speciale rond­lei­dingen. Tijdens de rond­lei­dingen vertellen zij over het leven van de kinderen op het land­goed. Kun je niet op 24 oktober? Geen probleem! Ook de rest van deze maand is er van alles op Land­goed Verhil­dersum te beleven.

Ga bijvoor­beeld op stap met een tablet en speur samen met Cam en Vinnie naar het mysterie van Verhil­dersum. Tijdens deze speur­tocht krijg je - verspreid over het land­goed - opdrachten die je helpen om het mysterie op te lossen. Na afloop wacht een belo­ning! Of speur met een foto­speur­tocht of borg­speur­tocht in de hand naar bijzon­dere objecten of plekjes.

Kinderen en hun (groot)ouders kunnen naar harten­lust struinen over het land­goed en van alles ontdekken op het gebied van natuur en geschie­denis en spelen­der­wijs het Groninger plat­te­land ontdekken. Samen speuren naar sporen uit het verleden en in de natuur, kastanjes, beuken­nootjes en eikels zoeken.

Bekijk ook samen de film over de vleer­muizen die op het land­goed wonen en ontdek het nacht­leven op Verhil­dersum. In de Muse­um­boer­derij kun je je verkleden als Ot en Sien en een selfie maken in de bedstee. Speel de spel­le­tjes uit opa en oma’s jeugd en beleef hoe de familie in de borg woonde, wat de boer ontdekte en hoe het arbei­ders­gezin leefde in de 19e eeuw. Voor kleine kunste­naars ligt een mooie kleur­plaat klaar van het fami­lie­por­tret dat in de borg hangt. Kom je ook?

Kinderen tot en met 12 jaar hebben in de maand oktober gratis toegang, onder bege­lei­ding van een beta­lende volwas­sene. Dit jaar is er een speciale actie en kunnen kinderen op een kaart stic­kers verza­melen die na afloop van het bezoek uitge­deeld worden. Heb je drie stic­kers verza­meld bij verschil­lende musea? Dan mag je een gratis attentie ophalen. De loca­ties zijn te vinden op www.erfgoedpartners.nl.

Land­goed Verhildersum

Wierde 40
9965 TB Leens

Datum: de hele maand oktober
Tijd: van dinsdag tot en met zondag van 10:30 tot 17:00 uur

Bezoek de website www.verhildersum.nl en volg het land­goed ook op Facebook en Twitter !