Lauwersland Online - Stampvol programma Vier de Alde Feanen

Stampvol programma Vier de Alde Feanen

Nati­o­naal Park De Alde Feanen maakt zich op voor Vier de Alde Feanen, onder­deel van het lande­lijke natuur­fes­tival Fête de la Nature van 25 tot en met 27 mei 2018. 

Gedu­rende dit weekend zijn er in het natuur­ge­bied tal van gratis acti­vi­teiten te onder­nemen waarmee de bezoe­kers de natuur kunnen beleven. Onder­ne­mers uit Earne­wâld, Grou, Warten, Oudega en De Veen­hoop openen hier­voor geza­men­lijk hun deuren. Omdat Nati­o­naal Park De Alde Feanen dit jaar hoofd­lo­catie van het festival is, komen Prinses Irene, aanjager van Fête de la Nature, en Matthijs Schouten op vrijdag 25 mei naar Warten om het festival te openen.

Acti­vi­teiten vrij toegankelijk

Tijdens Vier De Alde Feanen is het moge­lijk om met een huur­fiets de regio te verkennen, kunnen bezoe­kers een huif­kar­tocht maken in de regio Oudega, een bezoek brengen aan een boer­derij, met een sloep of een praam gaan nacht­varen, een zeil­clinic volgen of een GPS-sloe­pen­tocht doen. Ook kunnen bezoe­kers een wande­ling maken door De Kraanlannen of met een krui­den­vrouw op pad, een wolwork­shop volgen, een boeren­markt bezoeken en luis­teren naar verhalen over de geschie­denis van het Nati­o­naal Park in It Skût­sje­mu­seum, de Oudheid­kamer Oudega of Museum Warten. Kinderen kunnen onder andere zelf hun eigen pizza maken, klimmen op een klim­muur of survi­vallen op een survi­val­baan. Daar­naast biedt IVN Fries­land (natuur)spelletjes voor kinderen aan. Alle acti­vi­teiten zijn vrij toegankelijk.

Vier de Alde Feanen valt boven­dien samen met de Turfrace Smal­lin­ger­land en de open dag van Bezoe­kers­cen­trum Nati­o­naal Park De Alde Feanen in Earne­wâld. Verder is de opening van het festival gekop­peld aan het Leeu­warden-Fryslân 2018 project "Ontwa­kend Land­schap". Het gehele programma is te vinden in de program­ma­krant. Voor sommige acti­vi­teiten is opgave vereist!

Fête de la Nature

Vier De Alde Feanen is onder­deel van het jaar­lijkse nati­o­nale natuur­fes­tival Fête de la Nature. Omdat Leeu­warden-Fryslân dit jaar Cultu­rele Hoofd­stad van Europa is, is Nati­o­naal Park De Alde Feanen gekozen als lande­lijke hoofd­lo­catie van Fête de la Nature. Om die reden komt Prinses Irene, aanjager van Fête de la Nature, naar het Nati­o­naal Park om het festival te openen.


Lauwersland Online - Stampvol programma Vier de Alde Feanen


Nati­o­naal Park De Alde Feanen
Koaidyk 8a
9264 TP Earnewâld

Datum: vrijdag 25, zaterdag 26 en zondag 27 mei 2018
Kosten: aan deel­name zijn geen kosten verbonden

Belang­rijk om te weten: de acti­vi­teiten vinden op verschil­lende loca­ties plaats!

Foto: © Fonger de Vlas