LAUWERSLAND ONLINE - Struinen door de omgeving van het 1000 jaar oude Winsum

Struinen door de omge­ving van het 1000 jaar oude Winsum

Op zaterdag 14 juli orga­ni­seert Het Groninger Land­schap een wande­ling door de omge­ving van het 1000 jaar oude Winsum.

Winsum was vroeger een belang­rijke haven­plaats aan de oude oevers van de Hunze, de voor­loper van het Reit­diep. In dit gebied met wierden, maren, kerken, een klooster en een voor­ma­lige schans ontdekken we tijdens de circa 10 kilo­meter lange wande­ling sporen van meer dan 2000 jaar bewoning.


Parkeer­ter­rein bij het NS-station
Stati­onsweg 18
9951 BA Winsum

Datum: zaterdag 14 juli 2018
Tijd: 13:00 - 16:30 uur

Kosten: deel­name is gratis en aanmelden via www.groningerlandschap.nl is verplicht


Over Het Groninger Landschap

Het Groninger Land­schap beschermt, behoudt en beheert een belang­rijk deel van de Groningse natuur, Gronings histo­risch erfgoed en maakt zich sterk om de iden­ti­teit van ons prach­tige land­schap te bewaren.

Groningen heeft vele rijk­dommen. Sommige schatten staan er al eeuwen, zoals de glori­euze Enne­ma­borgh en de voor­name Coen­ders­borch. Andere rijk­dommen ontstaan door natuur­ont­wik­ke­ling zoals in Polder Bree­baart en de Krops­wol­der­bui­ten­polder. Al die rijk­dommen zijn het waard om te behouden en te beschermen.

Bezoek voor meer infor­matie de website www.groningerlandschap.nl !


LAUWERSLAND ONLINE - HET GRONINGER LANDSCHAP


Foto: © Lauwers­land Online
© Het Groninger Landschap